logotransv3 copy 2A Harsányi János Szakkollégium 2010-ben nyitotta meg kapuit a gazdaságtudományt tanulni, elsajátítani és művelni kívánó hallgatók előtt. Szakkollégiumunk a Várfok Kollégium második szintjén helyezkedik el. Nincs távol az egyetem különböző épületeitől, és ideális körülményeket biztosít a nyugodt tanuláshoz, a tudományokban való elmélyüléshez. A kilátás a Benedek-hegyre, a Szent István Völgyhídra és Veszprém városára felülmúlhatatlan. Kollégiumunkban 37 hallgató kap elhelyezést 2, 3 és 4 ágyas szobákban, ezek mindegyikében van internetcsatlakozási lehetőség. Minden szoba rendelkezik saját mosdó-mosogató egységgel. A kollégiumon belül még
közös társalgók, konyha és mosókonyha is helyet kap.

A kollégium közösségi termei adnak helyet a szakmai és közösségi programoknak (pl. vetélkedők, szakmai előadások, filmklubok stb.). A pezsgő szakmai élet mellett a közösséghez való tartozás is szerves része a Szakkollégium életének, ezért közösségünket a Várfok Kollégium lakóival együtt szervezett programok (pl. teaestek, filmvetítések, bulik) fogják tartalmas szórakozással gazdagítani. Házon kívül hangulatos kirándulásokat, múzeum- és színházlátogatásokat is szerveznek a kollégisták.

A Harsányi János Szakkollégium által szervezett előadásokon az érdeklődők személyesen találkozhatnak a szakma (gazdaság- és menedzsmenttudományok) elismert szakembereivel. A szakkollégisták lehetőséget kapnak az oktatókkal való közvetlenebb kapcsolat kialakítására. A Szakkollégium tagjainak munkáját pedig témavezetőikkel történő konzultációk segítik.
A Szakkollégium tevékenységéhez szorosan hozzátartozik a tudományos diákköri tevékenység támogatjuk, hogy a Szakkollégium tagjai szerepeljenek az Intézményi- és Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, minél jobb helyezést elérve. Emellett minden év tavaszán megrendezzük a Harsányi János Gazdasági és Menedzsment Szakmai Konferenciát, amely az ország különböző szakkollégiumaiból érkező hallgatók mellett az ország egyetemi doktori iskoláinak hallgatói számára is megjelenési fórumot biztosítunk.

A Harsányi János Szakkollégiumba a Neptun rendszerén keresztül történő általános kollégiumi felvételen túl a Felvételi Bizottság által szervezett szóbeli elbeszélgetésen kell részt venni. A sikeres felvételibe beleszámítanak a tanulmányi eredmények, a közösségért végzett munka, illetve – amennyiben a hallgató már végzett ilyet – a tudományos kutatói munka is.