A Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék a Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakot, a Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzési szakot és az e-Közigazgatás posztgraduális szakirányú továbbképzést gondozza. A Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak 2017 szeptemberétől angolul is elindult BA in Business Administration and Management néven.

A tananyagokat a hallgatók tanulástámogatási rendszerben a Moodle keretrendszer alkalmazásával sajátíthatják el. Ezzel az e-learning technikával elértük, hogy a nappali és a levelező tagozaton megszerzett diploma egyenértékű.

2011-től a tanszéket Dr. Molnár Tamás tanszékvezető irányítja. A tanszéken 4 főállású oktató dolgozik, mindenki minősített.

Intézeti tanszékvezető:

Dr. Molnár Tamás egyetemi tanár
Tel.: +36 88 624 – 217
e-mail: molnar.tamas@gtk.uni-pannon.hu

Oktatók:

 

Tanszéki előadó:

Kiss Hajnalka
A/222 iroda
Tel.: +36 88 624 – 216
e-mail: kiss.hajnalka@gtk.uni-pannon.hu

A tanszék kutatás-fejlesztési tevékenységét ide kattintva ismerheti meg.