Út a diplomáhozAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a 2016/2017. tanév őszi és tavaszi félévre az Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre.

Pályázatot alap, mester, osztatlan, és felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók is benyújthatnak.

A felhívás kódja: UTR-UD-16

A pályázat célja: Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A kiírás keretében két komponensre lehet pályázni:

„A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 125 000 Ft/félév vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatás igényelhető a 2016/2017. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése félévente utalással történik.

„B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség támogatás igényelhető a 2016/2017. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95 %-a, de nem haladhatja meg a 400 000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a Pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja. A támogatás kizárólag önköltségre fordítható, számlákkal szükséges igazolni.

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 275.000.000 Ft.

Pályázat benyújtására jogosultak:
Pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésen Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik , vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta, és az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel) ÉS A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül, VAGY a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül.

A pályázatok folyamatosan benyújthatók 2016. augusztus 12-től.

Végső beadási határidő: 2016. október 31., 23:59:00 óra.

Bővebb információ:

e-mailben: utravalo-macika@emet.gov.hu
telefonon: 06-1-795-2700
web: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_diplomahoz2/