Pentor ProgramA „Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása” című pályázat keretében támogatást nyert „Pentor Program a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán” című, NTP-FTH-15-0083 számú projekt sikeresen megvalósult.

Minden Pentor (mentor) szakmailag magas tudású, a mentorképzésen elsajátított speciális kompetenciákat és módszereket alkalmazó oktató. A Pentor és Pentorált (mentorált) között partneri viszony kialakítása volt az elsődleges cél, amelyben a Pentorált minden egyetemet érintő kérdésben bizalommal fordulhat a Pentorhoz.

A Pentor Program keretében a hallgatók személyre szabott, és reális szakmai célok kitűzésével építik saját karrier útjukat, amelyek megvalósításához a Pentor támogatást nyújt. A Pentor a Pentorált szakmai fejlődéséről rendszeres visszajelzést adtak, mely egy félév során minimum 4 alkalmas foglalkozás keretében a mentorált céljaiban való elérésében segít. A Pentor Programban résztvevő hallgatók egyéni támogatás kapnak már az egyetemre való belépés első félévben. A mentorálási folyamat keretében félévente mentorálási terv készül, amely a mentorált szakmai felkészülését segíti. A mentorálási tervben megfogalmazott szakmai fejlődési célok félévente felülvizsgálatra kerülnek. A mentorálási folyamat előnye nemcsak a hallgatók egyéni felkészítésében rejlik, de elsődleges szerepe van a fiatal tehetségek korai felismerésében.

Pentor ProgramA műhelyfoglakozások lehetőséget adtak a problémák csoportos feltárására, együttgondolkodásra, és az említett nehézségekre együtt kerestünk, és bizonyos mértékben találtunk is megoldásokat. A célkitűzések között szerepelt a fiatalok bevonása is, amelyet az élménynap és kortárs mentorképzés is elősegített. Továbbá a Pentor Fórum lehetőséget adott, hogy a mentor pillérben megfogalmazott érintetteket bevonjuk. Az egyetemi és középiskolás hallgatók, oktatók (mentoráltak és mentorok) és vállalati szakemberek workshopok formájában továbbgondolták a jövőbeli együttműködés lehetőségét, a program fejlesztését, esetleges veszélyeket és lehetőségeket. Célunk az volt, hogy az érintettek lássák a folyamatot (középiskola-egyetem-munkaerőpiac), és ebben a folyamatban hogyan segíthet a mentorrendszer. A kortárs mentorképzés lehetőséget ad azokban a célkitűzésekben, hogy a mentorált hallgatók szakmai és személyi fejlődését hatékonyabban támogassuk. Az élménynap a határok feszegetéséről és az együttműködési, vezetői és manuális skillek fejlesztéséréről szólt, amely során a fiatalok megbirkózhattak félelmeikkel, önismeretük fejlődött és önbizalmuk növekedett. A program során létrehozott mentor-mentorált zárt Facebook csoport szintén közelebb hozta az érintetteket és segített a mindennapi felmerülő kérdések és problémák azonnali megbeszélésében és információáramlásban. A Pannon Pentor honlapon pedig a nem mentorált hallgatók, oktató kollégák, középiskolások és vállalati szakemberek naprakész tájékoztatást kaptak a programokról írásban, képek és videó formájában.

Tovább a Pentor honlapra! >>>

Tovább a képgalériához! >>>

Tovább a Pentor munkafüzethez! >>>

logo