A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 – „A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című projekt keretében Hallgatói Kutatói Ösztöndíj elnyerésére.

A támogatás az alábbi kategóriában kerül meghirdetésre, pályázhatnak a Kar BA szakos hallgatói.

BA hallgatók az alábbi kutatási alprojektekbe pályázhatnak:

  • „Vásárlási döntési magatartás kutatása” (vezető: Dr. Veres Zoltán)

A pályázat időtartama: 2018. május 15. – 2018. június 15.

A pályázható összeg: BA hallgatók esetében: 30.000 Ft/hó

A pályázatokat a Moodle rendszerbe kell feltölteni 2018. május 10. 23:55 óráig.

A pályázattal kapcsolatban további információkért a projekt kijelölt kari szakmai koordinátorához, Dr. Fehérvölgyi Beátához lehet fordulni a fehervolgyi.beata@gtk.uni-pannon.hu email címen.

A pályázati kiírás megtekinthető itt. >>>

További információ és pályázati adatlap a Gazdaságtudományi Kar Moodle honlapján a Hivatalos dokumentumok menüpontban. >>>