A tanszék bemutatása

A Marketing Intézeti Tanszék a Pannon Egyetemen Dr. Veres Zoltán egyetemi tanár vezetésével 2014-ben alakult meg, jóllehet a karon a marketing szaktárgyak oktatása akkor már hosszú évek óta folyt. A tanszék megalakulásával és az oktatói team fejlődésével együtt megkezdődött a marketingszakmai képzések indítása. Az első ilyen a Kereskedelem és Marketing alapszak volt 2015-ben, majd sorrendben ezt követte a Kereskedelem és Marketing felsőoktatási szakképzés, a Marketing mesterképzés, végül 2019-ben az Alkalmazott marketing szakirányú továbbképzés. A képzési kínálatban így a doktori iskola marketingvonatkozású tárgyainak oktatását illetve a marketingfókuszú PhD kutatásokat is beleszámítva 2019 óta a karon a marketingképzés minden szinten jelen van.

A tanszék oktatói hazai és nemzetközi tudományos és oktatási tevékenységükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, amely a publikációs aktivitásukban is megnyilvánul. A Marketing Intézeti Tanszék szakmai elismertségét tükrözi, hogy nemzetközi marketingtudományi konferenciák és workshopok rendszeres házigazdája.

Intézeti tanszékvezető:

Sasné Dr. Grósz Annamária, egyetemi docens
E-mail cím: sasne-grosz.annamaria@gtk.uni-pannon.hu
Tel.: +36 88 624 – 159

A tanszék kollégái:

PhD hallgatók:

Varga Toldi Katalin

Tanszéki előadó:

Herczeg-Véghelyi Boglárka
A/103 iroda
Tel.: +36 88 624 – 175
E-mail: veghelyi.boglarka@gtk.uni-pannon.hu