2021. május 5-én került megrendezésre a Kari Tudományos Diákköri Konferencia a Gazdaságtudományi Karon. A konferencán az alábbi eredmények születtek:

International studies

1. helyezés:

 • Rédei Enikő: Cultural diversity management in the hospitality industry – how to improve the intercultural interactions between guests and hotel employees. Supervisor: Hiezl Kitti
 • Schulcz Annamária: Mid-COVID-19 travel behaviours – Revisit intention of hotel guests. Supervisor: Dr. Gyurácz-Németh Petra

2. helyezés:

 • Kiss Dénes: Investigation of the ERASMUS exchange network on the NUTS3 and the Individual levels. Supervisor: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

3. helyezés:

 • Kairatova Adinay: Impact of COVID-19 on consumption in Kazakhstan and Hungary. Supervisor: Dr. Nagy Andrea Magda
 • Solymosi Dóra: Cleaning, disinfecting, and using the wellness department. An analysis of the COVID-19 pandemic s effects on Wellness and Spa hotels in Hungary. Supervisor: Hiezl Kitti

Kereskedelem és nemzetköziesedés

1. helyezés:

 •  Strack Frank: A BREXIT lehetséges hatásainak vizsgálata a kereskedelem és a költségvetés területén. Témavezető: Neumanné Dr. Virág Ildikó

2. helyzés:

 • Bartl Bianka: A Visegrádi Négyek környezetgazdálkodásának és fenntartható mezőgazdaságának elemzése. Témavezető: Dr.Stankovics Petra, Soós Gábor

3. helyezés:

 • Barabás Bianka: Környe kamionforgalmának elemzése. Témavezető: Éles Barna Attila

Vállalkozások és generációk

1. helyezés:

 • Ujtz Zoltán:  Fejlesztés megvalósító vállalkozások beszámolóinak fejlesztésfókuszú horizontális és vertikális elemzése- a digitális transzformáció térnyerése és stratégiai hatása a kis-és középvállalkozásokra. Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András
 • Slavati Zsanett: A kis- és középvállalkozások körforgásos gazdaságban betöltött szerepe – A leendő vállalkozók szemével. Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András

2. helyezés:

 • Lekszikov Kitti: Ipar 4.0 technológiák bevezetése és alkalmazása: Fókuszban a hazai KKV szektor. Témavezető: Dr. Obermayer Nóra, Dr. Csizmadia Tibor
 • Szendi-Joó Inez: “Ha nem mi, akkor ki más? Ha nem most, akkor mikor?” – A 18-25 éves fiatalok hulladékmentes életmód ellen szóló érveinek felkutatása és megvizsgálása. Témavezető: Dr. Formádi Katalin

3. helyezés:

 • Jahni Bálint: A COVID-19 hatásai a budapesti és a balatoni vendéglátóegységek körében. Témavezető: Dr. Kővári Edit Mária

A program a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által elnyert az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által támogatott „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik” című projekthez (NTP-HHTDK-20-0026) kapcsolódóan valósul meg.

logo