10944830_1420357548279230_1374274412509553321_nMottónk: „Helyben a Hely(i)ért”

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara nagy hangsúlyt helyez arra, hogy hallgatói az elméletben szerzett ismereteket a gyakorlatban is elmélyítsék. 2015 tavaszán a gyakorlati oktatás eszköztára egy új lehetőséggel bővült a Karon: a gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók a „Helyi gazdaságfejlesztés” óra keretében egy négynapos kutatótáborban vesznek részt, amely során Nemesvámos, Jásd és Tés települések gazdaságfejlesztési lehetőségeit vizsgálják.

A tábor célja a települések belső erőforrásainak felmérése, fejlesztési szükségletek megfogalmazása. A kutatótábor előnyeit a hallgatók és a települések is tapasztalni fogják, hiszen a hallgatók megtanulják az előadásokon elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását, a települések pedig segítséget kapnak elérendő fejlesztési céljaik megvalósításában.

A tábor évente kerül megrendezésre, tavasszal. A vizsgált tématerületeket a települési önkormányzati vezetőkkel egyeztetve alakítják ki.
2015 tavaszán a tábor célterületei: Nemesvámos, Jásd és Tés. Nemesvámoson a hallgatók a jó gyakorlatok begyűjtésére fókuszálnak, Jásd és Tés településeken pedig a fejlesztési szükségletek beazonosításához és a megfogalmazott célok eléréséhez nyújtanak segítséget.

A tábor időpontja: 2015. április 23-26. 2015. április 23-án Nemesvámoson, április 24-én Jásdon, április 25-én Tésen, április 26-án pedig Jásd és Tés településeken folytatnak kutatómunkát a hallgatók.

A kutatótábor költségeit a Gazdaságtudományi Kar fedezi, hallgatói hozzájárulás nem szükséges. A tábor egy napján egy középiskolás hallgató is részt vesz, aki a vizsgált települések egyikén, Jásdon lakik.