A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 – „A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című projekt keretében hallgatói kutatói ösztöndíj elnyerésére.

Pályázatot a Kar PhD, MA és BA szakos, nappali illetve levelező tagozatos hallgatói az alábbi kutatási témára (alprojektre) nyújthatnak be:

  • A Veszprém–Balaton 2023 EKF program bemutatását és népszerűsítését célzó médiakutatás (témavezetők: Sulyok Judit, Liska Fanny)

A pályázati megvalósítás időtartama: 2021. október 15. – december 15.

A pályázható összeg: 30.000 Ft / hó

A pályázatokat a Moodle rendszerbe kell feltölteni 2021. október 13. 12:00 óráig.

Moodle felület: https://moodle.gtk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=4861#section-0

A pályázattal kapcsolatban további információkért a projekt kijelölt kari szakmai koordinátoraihoz, Dr. Fehér Helgához, illetve ’Sigmond Eszterhez lehet fordulni a feher.helga@gtk.uni-pannon.hu, illetve a sigmond.eszter@gtk.uni-pannon.hu email címen.

A pályázati felhívás megtekinthető itt. >>>