A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara a 2023/2024-es tanévben oktatott kurzusokra meghirdeti a Kar Leginnovatívabb Kurzusa pályázatot.

Pályázni lehet egyénileg, vagy oktatói közösség együttes munkájával, a 2023/2024. tanév őszi és tavaszi félévében tartott kurzusokkal.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • Összefoglaló, amelyben bemutatásra kerül, miben áll a kurzus innovativitása (Moodle felületről letölthető).
  • Hogyan kapcsolódik az innovatív megoldás a felsőoktatás és/vagy a munkaerőpiac kihívásaihoz?
  • A hallgatók által előállított tartalmak közül néhány.
  • Hallgatói vélemények a kurzusról, amelyben a hallgatók értékelik, az innovatív megoldás mennyire segítette elő a kurzus tematikájában szereplő ismeretek elsajátítását
  • Egyéb olyan kiegészítő anyag, ami az innovativitást alátámasztja.

A pályázathoz kapcsolódóan a kar 2023-ban létrehozta a Gazdaságtudományi Kar Leginnovatívabb Kurzusa kari díjat. Tanévenként két díjat adományoz a Kar.

A pályázatot az erre a célra létrehozott Moodle felületen kell benyújtani, 2024. május 27. 10 óráig, megnyitás után az alábbi felületen >>>

A benyújtott pályázatokat bizottság bírálja el, melynek tagjai:

Elnök: Dr. Szabó István

Tagok: a Gazdaságtudományi Kar Leginnovatívabb Kurzusa kari díj 2023. évi nyertesei (Prof. Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Dr. Katona Attila Imre, Dr. Hegedűs Csaba, Dr. Hargitai Dávid Máté) és a pályázatokban érintett kurzusok 1-1 hallgatója

Díjazás: a nyertes pályázók a Gazdaságtudományi Kar diplomaátadó ünnepségén elismerő oklevelet vehetnek át, továbbá bruttó 500.000.- Ft[1] egyszeri pénzjutalmat kapnak.

[1] Bruttó 500.000.- Ft/pályázat. Oktatói közösség által benyújtott pályázat esetében a résztvevőknek a pályázat benyújtásával egy időben nyilatkozniuk kell a jutalom megosztásának módjáról, arányairól.