A Comitatus Önkormányzati Szemle első száma 1991. július 15-én jelent meg, mint a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) lapja. A folyóirat 2007-ig a Veszprém Megyei Önkormányzat, 2011-ig a MÖOSZ és az OTP támogatásával jelent meg, majd 2012-től a periodika kiadója a Comitatus Társadalomkutató Egyesület. A három évtizede folyamatosan megjelenő folyóirat jubileuma alkalmából készült könyv is az egyesület gondozásában jelent meg.

A Comitatus Önkormányzati Szemle 30 éves jubileuma alkalmából felkérés alapján írtak visszaemlékezést, vagy tanulmányt a szerkesztőbizottság jelenlegi tagjai: Filepné Nagy Éva, Hudi József, Kaiser Tamás, Kalmár Zoltán, Lőrincz Katalin, Molnár Tamás, Oláh Miklós, Pálné Kovács Ilona, Soós Lőrinc, Szegvári Péter, Szilágyi István, Agg Zoltán főszerkesztő és Zongor Gábor szerkesztőbizottsági elnök, továbbá az alapító szerkesztőbizottsági tagok közül Gyenesei István és Rechnitzer János. Korábbi és jelenlegi szerkesztők: Csite András kistérségek, Veiland László idegenforgalom, Kőszegi Lajos globális gondolkodók, Fekete Károly területfejlesztés, társszerkesztők: Garaczi Imre és Leveleki Magdolna. Nívódíjasok: Csefkó Ferenc és Somlyódyné Pfeil Edit. Korábbi szerzők, támogatók: Alabán Péter, Dombi Gábor, Kuti Csaba és Szabó Lajos. Interjú készült a lap korábbi szerkesztőjével, Navracsics Tiborral.

A neves szerzők – köztük az MTA rendes tagja, professzorok, egyetemi oktatók, volt miniszterek, mai kutatók és közigazgatási gyakorló szakemberek – a Comitatusra jellemző sokszínűséggel tekintenek vissza a magyar önkormányzatiság, területpolitika, területfejlesztés elmúlt évtizedeinek történéseire, változásaira és kitekintést nyújtanak a jövőre vonatkozóan is. Ezúttal ugyanis arra kértük támogatóinkat és legaktívabb szerzőinket, hogy osszák meg gondolataikat az önkormányzatiságról, a közigazgatásról, a regionalizmusról, vagy akár a Balatonról, vagy bármiről, ami a Comitatus kapcsán gondolatot ébreszt bennük.

A könyv bemutatója a Comitatus nyilvános szerkesztőbizottsági ülése keretében történt.

A folyóirat mottója: „Azokból a kövekből, melyeket utunkba gördítenek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk…” az elmúlt 30 év alatt eltérő intenzitással és sikerrel érvényesült. Joggal állítható, hogy a Comitatus olyan „lépcső”, amelyen haladva átfogó és izgalmas képet kapunk nemcsak a magyar megyei önkormányzás múltjáról és jelenéről, hanem a területpolitika és a regionalizmus/regionalizáció változásairól, a területfejlesztés folyamatairól, valamint az európai fejleményekről is.

A Comitatus nem csupán egy tudományos folyóirat, hanem szellemi műhely is. Ennek következtében az elmúlt időszakban több szakkönyv került ki a műhelyhez tartozók közreműködésével. (Legutóbb éppen a Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990-2020 című kötet, a Comitatus Könyvek sorozat első kiadványa, ugyancsak a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával.)

Természetesen egy periodika jelentőségét, súlyát a benne megjelenő tanulmányok, írások adják, de talán azt is fontos ismételten rögzítenünk, hogy ma Magyarországon a Comitatus Önkormányzati Szemle az egyetlen közhatalmi szervezetektől független, vidéken szerkesztett, tudományos igényességű, országos közigazgatási és regionális politikai profilú folyóirat, a kevés független társadalomtudományi fórumok egyike.

A jubileumi könyvet Agg Zoltán főszerkesztő és Zongor Gábor szerkesztőbizottsági elnök szerkesztette. Az olvasószerkesztő Darida Zsuzsa, míg a tipográfia, címlapterv Csalagovits István munkája.

A könyv nyomtatott formában történő megjelenését a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatta.

A COMITATUS 30 ÉV/KÖNYV letölthető a következő linkeken:
https://www.dhkfa.hu/
http://www.mrtt.hu/comitatus_konyvek.html