2019. március 21-én öregdiákunk, Ivánkovics András lesz a vendégünk. A kötetlen beszélgetés során Ivánkovics András a TDK-val kapcsolatban oszt meg hasznos információkat a résztvevőkkel, valamint beszél a munkájáról, illetve arról, hogyan jutott el odáig, ahol ma tart.
Szeretettel várunk a programra!

A program „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeinek támogatása” címmel kiírt pályázat keretében támogatást nyert „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik” című NTP-HHTDK-18-0020 azonosító számú projekt támogatásával valósul meg.

logo