Alan 2004-ben csatlakozott hozzánk, a Turizmus Intézeti Tanszék közösségébe. Részt vett a tanszék oktatói és kutatói munkájában, mindenkori jókedvével, kedvességével és támogató magatartásával hamar beilleszkedett sokszínű csapatunkba. Kollégái mellett a hallgatók felé is mindig nyitott és közvetlen volt, így komoly segítséget jelentett számunkra az éppen abban az időben zajló nemzetközivé válás rögös útján, az angol nyelvű képzésünk elindításában, nemzetközi konferenciák megszervezésében és azokon való részvételben. Akadémiai munkássága kiemelkedő volt, pályafutása alatt számos könyvvel, könyvfejezettel és egyéb publikációval gyarapította a turizmus nemzetközi szakirodalmát, illetve számos konferencia színvonalát emelte szaktudásával és vidám hangulatú előadásaival. Jelenléte új színfoltot hozott a tanszéki élet mindennapjaiba, általa sok új dolgot tanulhattunk meg az angol-szász kultúráról, gondolkodásmódról. Nyitottsága, lelkesedése és aktív kapcsolatrendszere folyamatos bátorítást és ösztönzőerőt nyújtott számunkra, mindig segített minket nyelvtudásunk csiszolásában is. Jelentős szakmai tapasztalata sokunknak jelentett megerősítést, segítséget egy-egy bizonytalanabb pillanatban.

És végül, de nem utolsó sorban sohasem feledjük remek humorát, ezért is búcsúzunk az ő saját szavaival: „Take care, Alan”

Alan Clarke, egyetemi tanár, életének 65. évében 2021. 07.22-én hunyt el.

„Egy reggelen nem ébredsz fel többé, de a madarak énekelnek, mint ahogy tegnap is tették.

Semmi sem változtatja meg ezt az új napot – csak te mentél el. Immár szabad vagy és könnyek kívánnak neked boldogságot.”

Johann Wolfgang Goethe