Az előző évek tapasztalatát követve a társadalmi innovációs menedzser képzés 2023 tavaszán is megrendezésre került három egyetem – ELTE, Miskolci, Pannon – és a Hárfa Alapítvány közreműködésével.

A Pannon Egyetemen a 2023. március 24 – május 15. között megvalósult képzésen 20 fő vett részt. A képzés kiemelt célja volt az önkormányzatok megszólítása és helyi szakemberek bevonása az akadémiai, gazdasági és civil szektorból. A tanfolyam végeztével a résztvevők tanúsítványt szereztek és jogosulttá váltak a társadalmi innovációs mentorképzés elvégzésére.

A résztvevők online és egyéni munkában sajátíthatták el a társadalmi innováció elméletét, folyamatát, a társadalmi innovációs menedzser szerepét, fejleszthették önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési készségeiket. Továbbá ismereteiket bővíthették a változásmenedzsment, a problémamegoldás és a marketing forrásszervezés vonatkozásában.

Az oktatók tapasztalata alapján elmondható, hogy az előadássorozatok nagy sikerrel valósultak meg és a résztvevők lelkesedésének köszönhetően interaktív órák keretében egyéni tapasztalatok, változatos társadalmi innovációs problémák és megoldásjavaslatok kerültek megosztásra.

A résztvevők visszajelzései alapján sikeres képzést könyvelhet el idén is a Pannon Egyetem, hiszen a hallgatók elégedettek voltak a képzés színvonalával, a tananyagok mennyiségével és az oktatók munkájával. Kiemelten pozitív visszajelzések érkeztek a képzés gyakorlatorientáltságával kapcsolatban, ahol a feladatok elvégzésén túl, lehetőség nyílt a résztvevők közötti kapcsolatépítésre is.

A tanfolyamra történő jelentkezéskor a résztvevők motivációi között megjelent a társadalmi innovációs ismeretanyagok és a meglévő tapasztalataik bővítése, valamint a kapcsolatépítés. Elmondásuk alapján a képzés rávilágította őket, hogy nagyon gyakran találkoznak társadalmi innovációs problémákkal a mindennapjaikban, melyek megoldásában a képzés során elsajátított ismereteket fel fogják tudni használni, valamint a munkahelyükre is be tudják építeni ezeket. A visszajelzések alapján az önismeretükre vonatkozó anyagokból sok olyan információt tudtak meg, mely még ismeretlen volt számukra, de fontosnak tartják, hogy hasznosítsák a mindennapjaikban.

A képzés végeztével a hallgatók a szervezők irányába jelezték a kapcsolattartási igényüket, mind a további tanfolyamokat illetően, mind a hallgatótársakkal való networking vonatkozásában.

“A Pannon Egyetem színvonalas közreműködésével egy olyan képzésen vehettem részt, ahol – a társadalmi innováció megismerése mellett – betekintést kaptam a jelenlegi változásokkal telített világunkban azokra a kérdésekre is, amelyek a sikeresen alkalmazható helyes kommunikációt, konfliktuskezelést, marketing folyamatokat, forrásszervezést és önismeretet jelentik. Jó szívvel ajánlom a Pannon Egyetem bármely képzését, mert a tapasztalatom az, hogy Veszprém egyszerre Európa Kulturális Fővárosa és a világ egyik legjobb egyetemét adó városa is egyben. Mint végzett MBA hallgató és a nemzetközi tapasztalataim alapján mondhatom, hogy a Pannon Egyetem professzionalizmusát és az ott megszerezhető tudást garantáltan a világban bárhol elismerésre méltónak azonosítják és visszaigazolják.” – Németh Zsolt, mérnök-közgazdász, kereskedelmi és ügyvezető igazgató

A képzés az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosítószámú “Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium” elnevezésű projektben, a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával valósult meg.