A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) projekt keretében díjmentes Társadalmi innovációs menedzser képzést indít a Pannon Egyetem 2021 őszén. A 40 órás (1 óra = 45 perc) gyakorlatorientált képzés során a résztvevők megismerkedhetnek a társadalmi innováció fogalmával, elméleti és gyakorlati alkalmazásával.

Mit kínál a képzés?

✔ Új szemléletmódot
✔ A társadalmi innováció folyamatának megismerését
✔ A társadalmi innovációs folyamatok koordinálásához szükséges kompetenciák fejlesztését
✔ Jó gyakorlatok megismerése
✔ Egy új szakmai fórumhoz csatlakozás lehetőségét

Kinek szól?

Minden olyan felsőoktatási képesítéssel bíró szakembernek (állami, akadémiai, gazdasági, civil szektorból), aki társadalmi innovációs projekteket kezdeményez, menedzsel, támogat, vagy szeretne a jövőben ezzel a témával foglalkozni, nyitott az új kezdeményezések iránt, és szívesen csatlakozik egy most létrejövő szakmai hálózathoz.

A képzési programba való bekapcsolódás feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben, illetőleg egyetemi képzésben szerzett oklevél.

A képzéseket a Miskolci Egyetem, az ELTE, és a Pannon Egyetem valósítja meg azonos tartalommal, ugyanazon oktatók bevonásával, de eltérő ütemezéssel.

Jelentkezéssel kapcsolatos információk:

A részvételi szándékot az alábbi e-mail címre küldött szöveges jelentkezéssel kérjük jelezni az oklevél /diploma hiteles másolatának egyidejű megküldésével (kötelezően csatolandó melléklet).

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/0001 01

Jelentkezési cím: felnottkepzes@uni-pannon.hu

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: +36 30 4674882

Jelentkezési határidő: 2021. 11. 10.

A képzés a résztvevők számára díjmentes, de a jelentkezés benyújtásával kötelezettséget kell vállalni a képzés elvégzésére (max. 10%-os hiányzás megengedett).

A képzés online és egyéni munkában (összesen 24 órás online platformon megvalósuló képzési alkalmakkal és 16 órányi videós tananyagok önálló feldolgozásával) valósul meg.

A képzés ütemezése:

Modul/tananyagegység Kontakt óraszámVideó (egyéni munka)Kontaktóra időpontja
Társadalmi innováció elméleti háttere és keretei142021 11.19. 14.00‐18.45
Társadalmi innováció folyamata és a társadalmi innovációs menedzser szerepe552021 11.19. 14.00‐18.45
Önismeret, kommunikáció- és konfliktuskezelés512021.11.26. 9.00‐13.00
Változásmenedzsment422021.11.26. 13.45‐17.00
Marketing, forrásszervezés422021.12.03. 9.00‐12.15
Problémamegoldás522021.12.03. 13.00‐17.00
ÖSSZESEN2416

A tananyagegység munkaformái: valós idejű online csoportos jelenléti munkaforma és egyéni tanulás munkaforma. A fenti táblázatban tehát a kontaktórák (24 óra) mellett a tananyag egységenként kiadott feladatok, esettanulmány feldolgozások/egyéni visszajelzések becsült időigénye szerepel (összesen: 16 óra).

Számonkérések rendszeressége: Folyamatosan a képzés alatt, az egyes témakörök végén, és a gyakorlatokhoz kötődően.

Számonkérések tartalma: A tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás típusa: tanúsítvány

Megszerezhető minősítések: megfelelt / nem felelt meg

A projektről:

2020 végén elindult egy úttörő kezdeményezés Magyarországon (https://www.elte.hu/innovacio/tinlab). A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) célja a társadalmi innováció nemzeti szintű fejlesztési keretrendszerének kidolgozása. Az év elejétől kezdve megtörtént a társadalmi innováció definiálása, tematikus fórumok előkészítése, amelyek keretében az akadémiai, civil, állami és gazdasági szereplők tudnak majd együtt dolgozni új kutatási és innovációs programokon, kísérleti projekteken.

A társadalmi innováció területi fókuszaiként az alábbiakat azonosítottuk:

A TINLAB célok elérése érdekében kiemelt feladatunk a társadalmi innovációval kapcsolatos tudás terjesztése, szakemberek felkészítése, szakmai hálózat kiépítése.

A képzés az NKFIH-875-4/2020 azonosító számú “Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium” című projekt keretében valósul meg.