luspio

Photo: http://www.unint.eu

Mihályi Péter, a Pénzügytan Intézeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára 2013. május 4-11. között Olaszországban tanított Erasmus csereoktatóként a római LUSPIO egyetemen.  Három előre megjelölt témában, három 3 órás előadás megtartására került sor változó összetételű hallgatóság előtt.

A Pannon Egyetemmel összehasonlítva sok eltérő és sok közös vonása is van a LUSPIO-nak.  Ez egy magánegyetem, amelyet 1996-ban hozott létre egy egyházi alapítvány azzal a céllal, hogy üzleti főiskolai képzést teremtsen.  Néhány évvel ezelőtt a LUSPIO-nak világi tulajdonosa lett, amely ugyancsak alapítványi formában működik.  Méreteit tekintve a LUSPIO sokkal kisebb, mint a Pannon Egyetem, összesen egy épülettel rendelkeznek, amely akkora, mint nálunk az „A” épület.  Az egyetemnek három kara (tanszéke) van: a legnagyobb turizmust és vendéglátást oktat, nagy hagyománya van a tolmács-fordító képzésnek, a legfiatalabb képzési terület éppen a közgazdaságtan.   A bolognai folyamat logikája szerint a LUSPIO-n is folyik alap- és mesterképzés, PhD szintű programjuk viszont még nincsen.   Az olasz partnerek nagy érdeklődést mutatnak a Pannon Egyetemmel való együttműködésre, különösen a turizmus-vendéglátás szakterületen.  Szó lehetne Mester szakos diákok cseréjéről és a közösen szervezett szakmai gyakorlatról is.  Ez utóbbi a magyar diákok számára különösen vonzó lehetne, hiszen ilyen módon pénzt is tudnának keresni Olaszországban, és esetleg olyan kapcsolatokat is ki tudnának építeni, amely alapján később akár állást –munkát is találhatnak Rómában.