Fotó: Gordon Eszter, mti

Fotó: Gordon Eszter, mti

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár a Magyar Kultúra Napján Szent-Györgyi Albert-díjat adományozott Dr. Gaál Zoltánnak, Karunk oktatójának a magyar felsőoktatás területén végzett iskolateremtő, nemzetközi elismertségű munkájáért.

Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár iskolateremtő munkássága több szempontból is kiemelkedő. Hosszú évtizedek óta végez nemzetközileg széles körben elismert tudományos munkát, tananyagfejlesztő, oktatás- és kutatásszervező, valamint felsőoktatás-szervezési és irányítási tevékenységet. Tudományos munkássága eredményeként kétszáznál több idegen nyelvű és hazai publikációja ismert. Hazai és külföldi szaklapok szerkesztőbizottsági tagja. A Pannon Egyetem Stratégiai menedzsment kutatóműhelyének alapító vezetője. A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának alapító tagja, a Menedzsment szakirány vezetője. Több PhD doktori értekezés vezetője. A Doktori Iskola professzoraként és a kutatóműhely vezetőjeként olyan szellemi alkotóközösséget hozott létre és irányít, amely nemzetközi szinten elismert eredményeket ért el.

Fotó: Szabó László

Fotó: Szabó László

Az akkori Veszprémi Vegyipari Egyetemen kidolgozta a Szervező vegyészmérnöki képzést. A képzés a mérnöki és a vállalatvezetési elvek ötvözésével meghatározó szerepet töltött be a magyar felsőoktatásban. 1993-ban kidolgozta a Műszaki menedzser szakot, amely a mai kor meghatározó képzésévé vált. Irányító vezető oktatója a posztgraduális menedzser szakmérnök szak kialakításának, a minőségügyi szakmérnök képzés és a minőségügyi menedzser képzés elindításának.

1992-1998. között a Mérnöki Kar dékánja, 1998-2007. között a Pannon Egyetem (és jogelőde) rektora. Kari és egyetemi vezetőként is a fejlődés motorja volt. Irányítása alatt vált a korábbi egykarú vegyipari egyetem öt karból álló, igazi „univeritas”-szá. 2001-2003. között a Magyar Rektori Konferencia elnöke volt. A magyar felsőoktatás fejlesztésében betöltött szerepe példaértékű lehet mindenki számára.

Az „Emberi tőke – vállalati kultúra” témakörben kilenc hazai, karbantartás témakörben húsz nemzetközi konferencia szervezésében vállalt jelentős szerepet. A Nemzetközi Karbantartási Konferencia Szervező Bizottságának vezetőjeként a karbantartás menedzsment szakma nemzetközileg elismert alkotó közösségét hozta össze. Az itt felhalmozott szellemi tőke eredményeként több meghatározó könyv, kutatás, gyakorlati eljárás és megoldás jött létre.

A Díjhoz szívből gratulálunk!

Portréfilm Dr. Gaál Zoltánról az EgyetemTV jóvoltából letölthető innen.