A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 – „A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című projekt keretében hallgatói kutatói ösztöndíj elnyerésére.

Pályázatot a Kar PhD, MA és BA szakos, nappali illetve levelező tagozatos hallgatói az alábbi kutatási témára (alprojektre) nyújthatnak be:

  • Balatoni szálloda vendégelégedettség-mérésével kapcsolatos kutatás és elemzés (témavezető: Dr. Gyurácz-Németh Petra)

A pályázati megvalósítás időtartama: 2021. május 15. – július 15. (végzős hallgató esetén a hallgatói jogviszony végéig. 2021. június 30-ig)

A pályázható összeg: 30.000 Ft / hó

A pályázatokat a Moodle rendszerbe kell feltölteni 2021. május 7. 23:55 óráig.

A pályázattal kapcsolatban további információkért a projekt kijelölt kari szakmai koordinátoraihoz, Dr. Fehér Helgához, illetve ’Sigmond Eszterhez lehet fordulni a feher.helga@gtk.uni-pannon.hu, illetve a sigmond.eszter@gtk.uni-pannon.hu email címen.

A pályázati felhívás elérhető a Moodle-ben. >>>