A Pannon Egyetem Felsőoktatási Minőségi Díjjal kitüntetett Gazdaságtudományi Kara 2013. augusztus 26-28. között „Mérföldkövek és kihívások a menedzsmentben” címmel jubileumi konferenciát szervez Balatonfüreden.

2013 a jubileumok éve a Gazdaságtudományi Karon. 40 évvel ezelőtt indult el a műszaki menedzser képzés elődjének tekinthető szervező vegyészmérnök képzés a Pannon Egyetem jogelődjén, a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. A műszaki menedzser képzés 20 éves múltra tekint vissza, továbbá 25 évvel ezelőtt jött létre a Szervezési és Vezetési Tanszék, amely ma már a Menedzsment Intézeten belül, Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékként működik. A Felsőoktatási Minőségi Díjjal kitüntetett Gazdaságtudományi Kar 2013. szeptember 1-én ünnepli megalakulásának 10 éves évfordulóját.

E jeles évfordulók alkalmából a Kar „Mérföldkövek és kihívások a menedzsmentben” címmel jubileumi konferenciát szervez Balatonfüreden 2013. augusztus 26-28. között.

A konferencia szakmai programjának összeállításában a Gazdaságtudományi Kar mellett a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága is közreműködött.

A konferencia programja

2013. augusztus 26.

Elnök: Dr. Szabó Lajos intézetigazgató egyetemi docens, dékán, Pannon Egyetem

14.00   Köszöntő, elnöki megnyitó

14.15   Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Christian Pfohl, Technische Universitat Darmstadt: Successful Management in the Global Production Network

14.55   Prof. Dr. Krishna S. Dhir, Berry College, Campbell School of Business: The Value of Language: A Multinational Corporate Perspective

15.35   Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Constantin Bratianu, Academy of Economic Studies Bucharest: Knowledge Dynamics

16.15   Kávé szünet

16.35   Dr. Balaton Károly egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem: Tudományos megalapozottság és gyakorlati relevancia a menedzsment kutatásokban

17.00   Dr. Farkas Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár – Dr. Kurucz Zsuzsanna egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem: Menedzserializmus és professzionalizáció I. /Elméleti áttekintés/

17.25   Dr. Dobrai Katalin egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem: Menedzserializmus és professzionalizáció II. /Egy OTKA kutatás tapasztalatai a nonprofit szektorból/

17.50   Veresné Dr. Somosi Mariann intézetigazgató egyetemi docens, Miskolci Egyetem: A szervezeti kompetencia- és képességépítés mérési problémái

2013. augusztus 27.

Elnök: Dr. Farkas Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem

9.00     Dr. Angyal Ádám egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem: Versenyképesség vállalkozói szemmel

9.25     Dr. Drótos György egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem: Vezetők és intelligens technológiák a hálózatokban

9.50     Király Ágnes egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem: Szervezetfejlesztési intervenciók felsőoktatási intézményekben

10.15   Dr. Heidrich Balázs intézetvezető egyetemi docens, dékán, Budapesti Gazdasági Főiskola: Piacorientáltság értelmezése a gazdasági felsőoktatásban – Lehetőségek és korlátok

10.40   Kávészünet

2013. augusztus 27.

Elnök: Dr. Kövesi János tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

11.00   Dr. Bakacsi Gyula egyetemi docens, Semmelweis Orvostudományi Egyetem: Változó vezetési paradigma – változó megbízó-ügynök probléma?

11.25   Dr. Kunos István intézeti tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem: Coaching célok „közös nevezője” – a boldogság iránti vágy

11.50   Dr. Koltai Tamás egyetemi tanár – Dr. Kalló Noémi egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Szubjektív szempontok beépítése termelési és szolgáltatási döntéseket támogató  kvantitatív modellekbe

14.00   “A magyar vezetés- és szervezéstudomány XX. századi fejlődése, nemzetközi és hazai társadalmi-gazdasági háttere” címmel kerekasztal beszélgetés

Moderátor:

Dr. Dobák Miklós intézetigazgató egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár, Pannon Egyetem

2013. augusztus 28.

Elnök: Veresné Dr. Somosi Mariann intézetigazgató egyetemi docens, dékánhelyettes, Miskolci Egyetem

9.00     Dr. Gyökér Irén egyetemi docens – Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Frissdiplomások foglalkoztatási és motivációs lehetőségeinek növelése atipikus megoldások segítségével

9.25     Dr. Topár József egyetemi adjunktus – Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Minőségmenedzsment eszközök a tantárgyak minőségfejlesztésében

9.50     Dr. Deák Csaba stratégiai elnökhelyettes, Nemzeti Innovációs Hivatal: Miből lesz a start-up?

10.15   Kávészünet

10.35   Kerekasztal beszélgetés az e-learning oktatásról

Moderátor: Dr. Kovács Zoltán intézeti tanszékvezető egyetemi tanár, Pannon Egyetem

12.35   Zárszó: Dr. Szabó Lajos intézetigazgató egyetemi docens, dékán, Pannon Egyetem