A kutatóműhely vezetője: Dr. Raffay Ágnes

A kutatóműhely létrejötte: 2005

 

Training for the Sustainable Development of Tourism Destinations

A kutatás résztvevői:

A kutatás támogatója: EU Leonardo Da Vinci Programme

A kutatás célja:

Tourism-Site hálózat által koordinált, kilenc ország részvételével és az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának támogatásával megvalósult projekt, mely során az interneten hozzáférhető oktatási anyagok (esettanulmányok) készültek a fenntartható turizmus témakörében.

A kutatás időtartama:

2005-2007

A kutatás rövid leírása:

Első lépésben az oktatási igények felmérésére került sor az adott desztinációkhoz kapcsolódóan. Minden partner egy kérdőíves megkérdezést végzett az oktatási szükségletekre, igényekre vonatkozóan, hogy kiderüljenek azok az információs hiányok, melyek megakadályozzák, gátolják a turizmus fenntartható módon történő fejlesztését, fenntartását. Az igényfelmérés után minden ország esetében olyan esettanulmányok készültek (2 db/résztvevő), melyek a fenntartható turizmusfejlesztéshez kapcsolódtak. Ezeket a tanulmányokat egy megfelelő oktatási módszertan alapján készítették a projekt partnerek, mely szintén a projekt keretén belül került kidolgozásra a kutatási eredmények és szakmai tapasztalatok alapján. Olyan területekről készültek esettanulmányok, melyek best practice példaként említhetők a desztináció-menedzsment különböző aspektusait illetően. Az információk disszeminációja egy internetes honlap segítségével történt/történik, ahol az esettanulmányok hozzáférhetőek az érdeklődők számára.

A kutatás eredményei:

A kutatás során térségi menedzsereket és magánszféra képviselőit is megkérdeztük, hogy milyen hiányosságokat látnak az adott desztináció turizmusában dolgozó emberek tudásában, ismereteiben, részt vesznek-e továbbképzéseken/ha igen, milyen időközönként fejlesztik tovább tudásukat a szakmájukban. Kiderült az is, hogy az esettanulmányok alkalmazását az oktatásban, különféle felnőttképzésekben fontosnak tartják, hiszen amennyiben nincs lehetőség a best practice példaként működő területek felkeresésére, megismerésére, akkor ez a módszer is sokat segíthet az adaptálható információk tanulmányozásában, feldolgozásában. Az esettanulmányok rögzítésére azonos formátumot használt minden résztvevő (ICLEI modell saját igényekre szabott változata – International Council for Local Environmental Initiatives European Branch), hogy az érdeklődő, tanulmányokat alkalmazó oktatók és hallgatók konzisztens formában juthassanak a különféle térségekből származó információkhoz.

Az alábbi 5 témában készültek esettanulmányok:

Az esettanulmányok mellé elkészült egy olyan szószedet, – jegyzék is, amely a fenti témákkal kapcsolatos szakmai kifejezéseket tartalmazza, biztosítva minden felhasználó számára az értehetőséget, a közös szóhasználatot. A felhasználást segítendő a partnerek összeállítottak egy használói segédletet a lehetséges alkalmazási módszerekről a lehetséges felhasználói köröknek.

Mely tantárgy oktatásában kerültek felhasználásra a kutatási eredmények?

 

BILLARD – Regionális Menedzser Képzés

A kutatás résztvevői:

A kutatás célja:

A Billard Regionális Fejlesztési Képzési Program az EU által társ-finanszírozott nemzetközi Leonardo program keretein belül került kifejlesztésre, 6 európai országbeli 8 partnerrel.
A kutatás fő célja a különböző szinteken működő területfejlesztés hatékonyságához hozzájáruló kompetenciák azonosítása, és ezek beépítésével a területfejlesztési menedzserek és asszisztensek számára komplex képzési/továbbképzési csomag kialakítása.

A kutatás időtartama:

2004-2007

A kutatás rövid leírása:

A Billard projekt megtervezésekor a partnerek megfogalmazták azt a célt, hogy a gazdasági és társadalmi átalakulásból fakadó szükségletekhez hatékony megoldást nyújtsanak.
Az alapfeltevés az volt, hogy az Európai Uniónak meg kell birkóznia a különböző régiói közötti egyenlőtlenséggel. Az egyenlőtlenségek az új országok csatlakozásával csak tovább fokozódnak. Noha a regionális fejlesztés napjainkban egyedülálló változások során ment keresztül, a bővítés újra a reformok, és más megújítási tevékenységek korát hozta el. Következésképpen a fejlesztési tevékenységeknek, intézményi szerkezeteknek és regionális politikáknak alapos átalakítással kell szembenézniük, és nem csak keleten, hanem nyugaton is. A régiók Európája új kihívásokkal áll szemben.
A projekt során kialakított tanfolyamok általános célja az, hogy a régiók és térségek erősebbekké és versenyképesebbekké váljanak. Előmozdíthatja a gazdasági versenyképességet is a résztvevők kompetenciáin és képzettségén keresztül.
A kutatás során a 6 érintett ország munkaerőpiacán, összesen 176 kérdőívvel és 40 interjúval történt a kompetenciák felmérése. Azon tényezők azonosítását is segítette ez a felmérés, melyek döntően befolyásolják a területfejlesztésben dolgozók sikerességét. Erre a kutatásra, illetve az eredmények alapos elemzésére épülve fejlesztette ki a projektcsapat a képzési tananyag szerkezetét, tartalmát egyaránt.

A kutatás eredményei:

A kompetenciakutatásból kiderült, hogy a területfejlesztés területén dolgozók számára a következő készségek és tudásanyagok szükségesek leginkább: kockázatkezelés képessége, problémamegoldás, szervezeti felelősségvállalás, kapcsolatépítés és csoportmunkára való képesség, jó kommunikációs készség, önfejlesztés képessége.
Mindezek, és a levont következtetések alapján három munkakör került kialakításra, melyek számára különböző képzési/továbbképzési csomagok jöttek létre. A három szint: alapszint – menedzserasszisztens munkakör; középszint – területfejlesztési menedzserasszisztens; szakértői szint – területfejlesztési menedzser.
Mindegyik szinten a képzés hét tantárgyon belül történik: Területi politikák és területfejlesztés; Stratégiai tervezés és marketing; EU programok és politikák; Projektfejlesztés és finanszírozás; Projektmenedzsment; Kommunikációs készség; Karriertervezés; Informatika és adatfeldolgozás.

Mely tantárgy oktatásában kerültek felhasználásra a kutatási eredmények?