A Kulturális és Innovációs Minisztérium, mint ágazatirányító engedélyével a Pannon Egyetem fenntartói jóváhagyással meghatározta a 2023. és 2024. évre vonatkozó intézményi eljárási szabályokat, különösen az elvárt emelt szintű érettségi követelményeket, az egyes képzési területeken elvárt ötödik tantárgy és érettségi tárgyak körét, valamint az új felvételi pontszámításban a 100 intézményi pont számítási szabályait.

A felvételi pontszámítás rendszere két lépésben újul meg:

1. 2023-tól kivezetésre kerül a központilag meghatározott minimumpontok rendszere és a kötelező emelt szintű érettségi az alapképzési szakokon.

2. 2024-től pedig az eddigi egységes maximum 100 pontos többletpontok rendszerét az intézmények által meghatározott 100 intézményi pont váltja. A 2024 felvételi eljárástól aktuális intézményi pontrendszert a 2023 évi felvételi tájékoztató már tartalmazni fogja.

Forrás: felvi.hu

2023-ban tehát a felvételi eljárás és a pontszámítás lényegében még azonos marad az évek óta megszokottal. A jelentkezőknek azonban érdemes tájékozódni, hogy melyik intézmény szakjain kell a felvétel feltételéül előírt emelt szintű érettségivel rendelkezniük, illetve, hogy az adott képzésen változott-e az előírt minimumpont (ami csak azonos vagy alacsonyabb lehet a korábbi években megszokottnál).

Az izgalmasabb változások 2024-ben érkeznek. Innentől új elemek jelenhetnek meg a felvételi rendszerében: változatosabb lesz a többletpontok szerzésének lehetősége (amit már intézményi pontoknak hívnak majd), és újra lehet felvételi vizsgát szervezni, vagy kompetenciamérésekért pontot adni a jelentkezőknek felsőoktatási szakképzési és alapképzési szakokon is. 2024-től az intézmények maguk szabályozhatják a felvételi pontszámításban a tanulmányi pontok közé tartozó ötödik választható tantárgyat; a tanulmányi pontokba beszámító ötödik érettségi tárgyat; illetve az érettségi pontszámításhoz figyelembe vehető érettségi tárgyak és a szakirányú továbbtanulás esetén intézményi pontszámításnál figyelembe vett szakképesítések körét.

A Pannon Egyetem olyan egységes, átlátható minden karára és képzésére kiterjedő rendszert dolgozott ki, melyben egyensúlyban van a többletteljesítmény elismerése, a hátránykompenzáció és a regionális, intézményi kötődés megjelenése. A rendszer kiemelt komponensei:

Emelt érettségi és minimumponthatár (2023-tól érvényes változás)

A 2023-ban és 2024-ben jelentkező hallgatók számára a Pannon Egyetem alapszakjai közül egyikhez sem kötelező az emelt szintű érettségi megléte.

Azaz a Pannon Egyetem felelősen úgy döntött, hogy nem lehet kirekesztő kritérium egy emelt szintű felkészítéshez való hozzáférés a felsőoktatáshoz való hozzáférés során. Ugyanakkor, ha a jelentkező rendelkezik emelt szintű érettségivel, azért a 2023-as felvételi során a korábban megszokott szabályok szerint továbbra is megkapja a többletpontokat. 2024-től pedig a pontszámításban részt vevő emelt szintű érettségi kiemelt pontszámot ér, illetve a Pannon Egyetemre jelentkezők minden megfelelő eredményű emelt szintű érettségiért további plusz pontot kaphatnak (kiemelten értékelve, ha az a felvételi tárgyak egyikéből van).

Szem előtt tartva a várható sikeres tanulmányi teljesítést is, az intézmény egységesítette a képzéseire vonatkozó minimum pontokat:

 • felsőoktatási szakképzési szakra való bejutáshoz egységesen 240,
 • alapképzési szakra pedig 280 pont szükséges;
 • mesterképzésen változatlanul 50 lesz az intézményi minimumpont.

Nyelvtudás (2024-től érvényes változás)

A Pannon Egyetem a továbbtanulás szempontjából kiemelt kategóriaként kezeli a nyelvtudást, azért intézményi pontot ad. A fenti szabály alól – a változatlan jogszabályi környezet miatt – kivétel azon szakoknak a köre, ahol részben vagy egészben gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás. A jelentkező anyanyelvétől – magyar állampolgársággal rendelkező jelentkező esetében a magyartól – eltérő nyelvtudásért legfeljebb 65 intézményi pont jár. Azaz szélesítettük az elismert nyelvtudás körét: részvizsgáért is lehet pontot kapni a jövőben, és az eddigieknél több pontot lehet szerezni, ha több nyelvet is beszél a jelentkező.

Díjazzuk a szorgalmat (2024-től érvényes változás)

A Pannon Egyetem elkötelezetten vesz részt a karrier— és pályaépítésben. Ennek része, hogy a beiskolázási programja során több olyan lehetőséget kínál a középiskolásoknak, ami segíti őket a pályaválasztásban, a középiskolai tanulmányaik magasszintű elvégzésében, a felsőoktatási tanulmányokra való felkészülésben. Az Egyetem által szervezett továbbtanulási célú programok alapján – megfelelő részvétel és teljesítési szint esetén – intézményi pont adható amennyiben a jelentkező teljesíti a jogcím feltételeit és a jogosultságot megfelelően igazolja.

A Pannon Egyetem a következő típusú továbbtanulási programok esetében teszi lehetővé az intézményi pontok megszerzését:

 • kompetenciamérés (max. 25 intézményi pont legalább 60%-os teljesítés esetén),
 • szintvizsgával záruló felkészítők (megfelelt minősítés esetén 15 pont, kiválóan megfelelt minősítés esetén 25 pont),
 • tehetséggondozó programok (maximum 25 pont),
 • tematikus nyári táborok (maximum 10 pont),
 • motivációslevél- és videókészítés (megfelelt minősítés esetén 15 pont, kiválóan megfelelt minősítés esetén 25 pont).

Érdemes akár több programban is részt venni, hiszen halmozottan, akár 50 pont is összegyűjthető ezen az úton.

Az intézményi pontok rendszerének kialakításakor szem előtt tartottuk a folytonosságot. Fontosnak tartjuk, hogy a következő években a jelentkezők eddig befektetett energiái ne vesszenek kárba, ezért a lehető legtöbb komponenst átemeltük a korábbi többletpontrendszerből (például versenyeredményekért, sportteljesítményért járó pontok).

Fontos kiemelnünk az új pontszámítási rendszer újdonságaként, hogy a GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁLTAL SZERVEZETT VERSENYEKEN 1-3. hely és különdíj esetén 30 intézményi pont adható.

VERSENYEINK:

 • Üzleti Szimulációs Verseny 
 • Marketing Challenge Day – Marketing verseny
 • Tour de Pannon – Turizmus verseny 
 • Gazdálkodj okosan! – Vállalatvezetési checkpoint vetélkedő
 • GreenLike verseny a körforgásos gazdaság jegyében

Tehát, ha 2024-ben felvételizel, jelentkezz már most versenyeinkre, érj el minél jobb helyezést és gyűjtsd a pontokat! Versenyeinkről bővebb információ itt olvasható. >>>

Ugyanígy fontosnak tartottuk a korábbi rendszer hátránykompenzálás terén kialakított elemeit. Megtartottunk minden korábbi esélyegyenlőségi kategóriát.

Diplomaátadó ünnepség – 2018. július 6.

Kérdésed van? Segítünk!

Felvételi tanácsadó csapatunk örömmel áll rendelkezésedre!
Keress minket bátran az alábbi elérhetőségeken!

E-mail: felveteli@gtk.uni-pannon.hu  Telefon: (88) 624-000/6411-es mellék

Személyesen: Pannon Egyetem – Gazdaságtudományi Kar, 8200-Veszprém, Egyetem u. 10., “A” épület, 2. emelet 224-es iroda (A fenti e-mail címen vagy telefonszámon előzetes bejelentkezés szükséges!)

Online fogadóóra MS Teamsben! >>>