CC licence

CC licence

Az elektronikus felvételi használatának első lépése, hogy regisztrálj a www.felvi.hu –n. A regisztrált ügyfelek bejelentkezés után Az „én felvim” menüsorban használhatják a regisztrációhoz kapcsolódó funkciókat, itt jelenik meg az E-felvételi menüpont is. A regisztrációt követően az e-felvételi menüpontra történő első kattintáskor a jelentkezőnek el kell fogadnia a felhasználási feltételeket, amelyek pontosan rögzítik az e-felvételihez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Ezek megismerése és tudomásul vétele az elektronikus jelentkezés elengedhetetlen feltétele, az abban foglaltak a megfelelő használathoz kapcsolódóan mérvadóak.
Miután a jelentkező elfogadta a felhasználási feltételeket, a rendszer automatikusan kiküldi regisztrált e-mail címére egyedi biztonsági kódját. Ezt a kódot érdemes megőrizni, mert minden belépés alkalmával szükség van rá. Regisztráció után a megadott email címre az Educatio Kht. megküldi a tájékoztató levelet, biztonsági kódot és a felvételi azonosítót, melyek elengedhetetlenek az e-felvételihez. Regisztráció után újra be kell lépni a www.felvi.hu -ra a megadott felhasználó névvel és jelszóval.

Az e-felvételi oldalán belépés után meg kell adni a biztonsági kódot, ezután kitölthető az e-felvételi a megadott sorrend szerint.

Dokumentumok feltöltésére, illetve beküldésére a jelentkező két lehetőség közül választhat:

1. elektronikus úton való feltöltés, vagy
2. postai úton az Oktatási Hivatalba (cím: 1443 Budapest, Pf. 220.)

Az e-felvételi Dokumentumok űrlapján két táblázat található, amikben a szükséges és a már csatolt dokumentumtípusokat jeleníti meg a rendszer:

1. Jelentkezésekhez szükséges dokumentumok táblázat: Ebben a táblázatban láthatók azok a dokumentumtípusok, amelyeket az összes felvett jelentkezéshez tartozóan csatolni szükséges legkésőbb a fenti határidőig. A dokumentumtípusok annak megfelelően jelennek meg, hogy a korábbi űrlapokon milyen adatokat rögzített a jelentkező, amelyet dokumentummal is igazolnia kell, illetve ezeken túlmenően egyes jelentkezési helyei milyen egyéb dokumentumokat kérnek még.

2. Jelentkezésekhez csatolt dokumentumok táblázat: Itt láthatók azok a dokumentumok, amelyekhez tartozóan legalább egy fájlt (oldalt) már feltöltött a jelentkező. Amennyiben a felvételiző az adott dokumentumtípushoz tartozóan egy újabb fájlt (oldalt) szeretne csatolni, vagy meg szeretné tekinteni a már feltöltött fájlt/fájlokat, akkor azt itt tudja megtenni. A hatékonyabb fájlkezelés érdekében bizonyos feltöltött dokumentumokat megtekintéskor rosszabb minőségben jelenítünk meg, mint ahogyan azt feltöltötte a jelentkező. Emiatt nem szükséges törölnie a dokumentumot vagy újra feltöltenie azt, a minőségromlás csak a fájlok megtekintésekor jelentkezik. A megfelelő dokumentum/fájl törlésére is lehetőség van a felületen.


A dokumentumok feltöltése – technikai tudnivalók

A dokumentum mellett látható feltöltés ikon segítségével kezdhető meg a fájl vagy fájlok feltöltése. Amennyiben a feltöltés sikeres volt, akkor a dokumentum megjelenik a Jelentkezésekhez csatolt dokumentumok táblázatban.
Ha egy dokumentum több oldalas, azaz több fájlból áll, akkor a már csatolt dokumentumot tartalmazó táblázatban folytatható a további fájlok feltöltése, szintén a feltöltés ikonra kattintva. Vagyis pl. egy középiskolai bizonyítvány általában több oldalból áll, azaz több fájlban kerül feltöltésre.

Fájlok feltöltése – formai és méretbeli követelmények
A digitalizálás (elektronikus fájl létrehozása) bármilyen technikával történhet (szkenner, digitális fényképezőgép stb.), viszont fontos, hogy a feltöltött dokumentum jól olvasható legyen. Bizonyos korlátozások szükségesek a feltöltendő fájlok méretével és formátumával kapcsolatban. A rendszer kizárólag a jpeg, pdf,  doc, rtf formátumokat tudja fogadni. (Kivéve a diákigazolvány fényképet és aláírást. A feltölthető fájlok mérete és felbontása a következő lehet: max. 1Mbyte, illetve jpeg esetében min. 500×500 és max. 1700×1200 képpont felbontás. (Kivéve a diákigazolvány fényképet és aláírást.)
Diákigazolványhoz szükséges fényképet és aláírást kizárólag jpg formátumban lehet feltölteni, maximálisan 1 MB méretben. A fénykép és aláírás elfogadásának feltétele továbbá, hogy az arc, illetve az aláírás a feltöltött kép teljes területének döntő részét kitöltse, tehát jelentős üres (fehér) terület ne legyen a képen. Gyakori hiba, hogy A4-es lap egésze kerül feltöltésre, amelynek közepén kis méretben látható az aláírás


A személyes adatok módosítása
A jelentkezéskor megadott személyes adatok és jelentkezési helyek visszaigazolása céljából a jelentkező regisztrációs levelet kap. Ebben a levélben ellenőrizhető a jelentkezési lap alapján a felvételi nyilvántartásba rögzített személyes adatok, jelentkezések helyessége. A jelentkező kérheti azok módosítását, ha a feldolgozás során adatrögzítési hiba történt, illetve ha adatai időközben megváltoztak.


Hitelesítés
Az e- felvételizőknek a webes űrlapok kitöltése, illetve az eljárási díjak befizetése után hitelesíteniük kell jelentkezésüket, e nélkül a jelentkezés érvénytelen!


A hitelesítésre két lehetőség van
:

1. Ügyfélkapu regisztráció: az Ügyfélkapu használatához az egyszeri regisztrációt bármely okmányirodában megteheti, figyelembe véve, hogy ideiglenes regisztráció nem fogadható el az e-felvételi hitelesítéséhez. Amennyiben az e-felvételiző rendelkezik ilyen regisztrációval, akkor az e-felvételin található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe történő párhuzamos bejelentkezés után a hitelesítés automatikusan megtörténik.
Figyelem! Amennyiben a felvételiző a jelentkezési határidőig még nem töltötte be 18. életévét, és Ügyfélkapu segítségével szeretne hitelesíteni, akkor a szülőnek (törvényes képviselőnek) is szükséges az okmányirodai regisztráció!

2. Hitelesítő adatlap: másik lehetőség a hitelesítésre, hogy az űrlapok kitöltése után kinyomtatja az e-felvételi felületről a hitelesítő adatlapot és azt aláírva – célszerűen ajánlott küldeményként – postázza a következő címre: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.
Az e-felvételiző jelentkezési szándéka a hitelesítés után válik érvényessé.
A hitelesítést a jelentkezési határidő utáni egy héten belül kell elvégezni.
E-felvételi esetén a jelentkezési határidő szintén 2010. február 15.

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2010. július 8-ig kell benyújtani.

Szintén 2010. július 8-ig van a jelentkezőknek lehetősége arra, hogy adataikat megváltoztassák, korrigálják és – egy alkalommal – a jelentkezési sorrendjükön is módosíthatnak. A jelentkező módosíthatja a személyes adatait, ha azok helytelenül szerepelnek, vagy időközben megváltoztak, de változtathat a szakok sorrendjén is. Ilyenkor csak a korábban megjelölt szakok sorrendjét lehet variálni, újat megjelölni nem lehet.
A módosítási kérelmek benyújthatók a jelentkező által aláírt kérelemben postai úton (Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190), személyesen (az Educatio Kht. ügyfélszolgálatán, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Budapest VIII., Reviczky u. 6.), illetve elektronikusan az e-felvételi keretében. (Forrás: felvi.hu)