Név: Dr. Banász Zsuzsanna

Titulus: Egyetemi docens, MTA-PE Budapest Rangsor Kutatócsoport

Tanszék: Közgazdaságtan Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • Statisztika
 • Statisztika II.
 • Társadalomstatisztika
 • Ökonometria
 • Elméleti és alkalmazott ökonometria
 • Mikroökonómia
 • Mikroökonómia I.
 • Makroökonómia
 • Közgazdaságtan alapjai
 • Bevezetés a közgazdaságtanba

Születési év: 1983

Végzettség:

 • 2015. felsőoktatási tutor
 • 2014. Ph.D., Pannon Egyetem, Veszprém, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, közgazdasági szakirány
 • 2007. okleveles közgazdász, Pannon Egyetem, Veszprém, közgazdász-gazdálkodási szak, szervezés-vezetési szakirány
 • 2006. logisztikai ügyintéző, OKJ (középfokú)
 • 2005. termelésirányító, OKJ (középfokú)
 • 2001. pénzügyi ügyintézői, képesített könyvelői érettségi, Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Komárom, pénzügyi szakirány

Munkahely, munkakör:

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvtudás: angol üzleti középfokú C

Fő kutatási terület(ek):

 • Megújuló energiák / napenergia (PV, CSP)
 • A háztartások megújuló energia iránti fizetési hajlandóságának vizsgálata
 • A napelemmel termelt áram nemzetközi makrogazdasági összefüggései
 • (Mély)szegénység
 • Felsőoktatási rangsorok

Fontosabb publikációk itt>>>

Projekt tapasztalatok:

 • TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0088 Magyarország a Kelet-Európai logisztika központja – Innovatív logisztikai képzés e-learning alapú fejlesztése, támogató
 • TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0004 A Pannon Egyetem tudományos műhelyeinek támogatása, módszertani kutatás regionális versenyképesség témakörben; a Közép-kelet Európai régió tudományos versenyképességének vizsgálatához szükséges publikációs adatbázis alapján elemzések készítése Gephi program alkalmazásával
 • TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0002 A Pannon Egyetem képzéseinek és szolgáltatásainak munkaerő-piaci igényekre alapozott fejlesztése a társadalom és a gazdaság szolgálatában, a Statisztika című tárgy tematikájának kidolgozása a versenyszféra által jelzett igények alapján; a Statisztika című tárgy tananyagfejlesztése
 • EFOP-3.6.2-16-2017-00017. Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek; kutatás-fejlesztési feladatok ellátása „A Balaton mint élettér életminőségi aspektusai” című kutatásban

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 • 2017-től a Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei Szervezetének titkára
 • 2015-től az MTA köztestületi tagja / IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya / Gazdálkodástudományi Bizottság.
 • 2014. Harsányi István–díj. Pályázat kiírója: Magyar Innovációs Szövetség / Manager Képzés Alapítvány
  – disszertációért: A napelemek elterjedésének makro-és mikroszintű elemzése
  – témavezetőként: Páll Noémi: Startupok az USA-ban és Magyarországon. Nemzetközi kapcsolatvizsgálatok című szakdolgozatért
 • 2014-től a Magyar Közgazdasági Társaság tagja
 • 2013. témavezetőként ITDK 1. helyezés a Közgazdaságtudományi Szekció / Közgazdaságtan Tagozatban. Csányi Vivien Valéria: “Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” Avagy van-e kapcsolat az oktatás és a gazdasági növekedés között Magyarországon?
 • 2009-10. tanévben speciális ösztöndíj a Pannon Egyetem Közgazdaságtan Tanszékén végzett marketing és alumni tevékenységért.
 • 2006. Harsányi István–díj diplomadolgozatért. Pályázat kiírója: Magyar Innovációs Szövetség / Manager Képzés Alapítvány

Szobaszám: A/215

Telefon: +36 88 624 – 141

E-mail cím: banasz.zsuzsanna@gtk.uni-pannon.hu

Fogadóóra: Elérhető a linken >>>