2022 őszén a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium Tudományos Tanácsadó Testülete huszonegy új kutatási tevékenység megvalósítását javasolta. A kutatás-fejlesztési-innovációs programok 2023-ban zajlanak.

A négy intézmény (Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem, Hárfa Alapítvány, valamint a konzorciumvezető ELTE) összefogásával megvalósuló TINLAB-program fókuszterületei a digitalizáció társadalmi hatásai; a kultúra, a kompetencia és a humán tőke; a társadalmi innovációs módszertanok meghatározása; valamint az életminőséget javító társadalmi innovációkat érintő K+F projektek. A tudáscentrum kizárólag olyan KFI tevékenységeket valósít meg, amelyek valódi társadalmi kihívásokra keresnek tudományos igénnyel megalapozott válaszokat.

A fenti célokkal összhangban új tevékenységek indulhatnak, valamint az előző időszak néhány sikeres pilot projektje is folytatódhat. A programok széles spektrumot fednek le: többek között foglalkoznak támogatott lakhatási szolgálatásokkal, közösségi alapú kreatív ipari megoldásokkal, település- és térhasználattal, valamint a vadonélő állatok belterületi megjelenésével kapcsolatos konfliktusokkal.

A kutatók arra is kíváncsiak, hogy a jövő munkáltatói milyen kompetenciákat várnak a munkavállalóktól, milyen munkahelyi innovációk lehetségesek és hogyan lehet inkluzív munkahelyi közösségeket fejleszteni. Vizsgálják a felsőoktatási hallgatók vállalkozási attitűdjeit, a hazai társadalom digitális intelligenciáját is és a tényellenőrzést segítő oktatási anyagokat tesznek közzé.

A gyógypedagógia területén több innovatív diagnosztikus módszer fejlesztése zajlik, külön figyelmet fordítanak az óvodások kognitív fejlődésére, az autizmussal élő gyermekek, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók és környezetük támogatására, és vizsgálják a kultúrafogyasztás és a mentális egészség kapcsolatát is.

A kutatók foglalkoznak a társadalmi szövetségek szerepével, a társadalmi innovációs hatásmérési módszertanok fejlesztésével, a megújuló kérdőíves adatgyűjtési módszerekkel, valamint a jövőtechnológiák társadalmi elfogadottságával.

A megvalósuló KFI tevékenységek vezetői:

 • Arapovics Mária (ELTE Társadalomtudományi Kar)
 • Bogdány Eszter (Pannon Egyetem)
 • Csabai Lucia (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
 • Dúll Andrea (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)
 • Fehér Helga (Pannon Egyetem)
 • Fehérvölgyi Beáta (Pannon Egyetem)
 • Hubai László (ELTE Társadalomtudományi Kar)
 • Kolosai Nedda (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)
 • Lehmann Miklós (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)
 • Marton Klára és Kas Bence (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
 • Mélypataki Gábor (Miskolci Egyetem)
 • Mohai Katalin (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
 • Obermayer Nóra (Pannon Egyetem)
 • Perlusz Andrea és Dukic Monika (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
 • Stefanik Krisztina (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
 • Svraka Bernadett (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)
 • Szabó Balázs (Miskolci Egyetem)
 • Szeitl Blanka (ELTE Társadalomtudományi Kar)
 • Szekeres Ágota (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)
 • Tausz Katalin (ELTE Társadalomtudományi Kar)

A TINLAB-program a tavalyi év második felétől a Helyreállítási és Ellenállósági Terv részeként zajlik. A tervek szerint – a 2022-es évhez hasonlóan – 2023 nyarán workshopon is bemutatják a kutatások újabb eredményeit.

Jelen publikáció/kutatás a Miniszterelnökség – Nemzeti Hatóság – képviseletében a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosító számú “Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium” című projekt keretében jött létre