Mély fájdalommal értesítjük a kollégákat, tanítványokat, barátokat és minden harcostársat, hogy Gaál Zoltán Professzor Úr 2022. január 31-én hajnalban örökre itt hagyott minket.

Gaál Zoltán Professzor Úr a Pannon Egyetem és jogelődjeinek meghatározó, emblematikus alakja. Közel öt évtizedes szakmai pályafutása során mindig a magyar felsőoktatás, az egyetem, a kollégák, a munkatársak, a hallgatók fejlesztését tartotta legfontosabb feladatának. Igazi építő dékánként és rektorként olyan maradandót alkotott, amely hosszú időre megalapozta az Egyetem sikeres működését.

2021-től a Pannon Egyetemért Alapítvány kurátoraként dolgozott továbbra is a Pannon Egyetemért.

Szakmai pályafutása elején korán vállalt vezetői feladatokat. 1971-ben az Egyetem Üzemgazdaság Tanszékén, majd a Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoportnál kapott oktatási, oktatás-szervezési, oktatásfejlesztési feladatokat. Irányításával került megalapításra a szervező-vegyész szak, és a mai kor meghatározó képzésévé váló műszaki menedzser szak. Alapítója és vezető oktatója a posztgraduális karbantartási menedzser képzésnek.

Az oktatói munka mellett nagy hangsúlyt fektetett a jövő generációinak nevelésére. Végzett doktoranduszai közül többen sikeres akadémiai pályát futnak be, sokan pedig az üzleti életben vezetőként kamatoztatják a tőle kapott tudást.

Fontos szerepet töltött be a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola alapításban, a Menedzsment szakirány vezetőjeként irányította a doktori kutatásokat.

1991-1998 között a Mérnöki Kar dékánja, 1998-2007 között a Veszprémi Egyetem, illetve jogutódja a Pannon Egyetem rektora, 2001-2003 között a Magyar Rektori Konferencia elnöke volt.

Kutatásaiban kezdetben a technológiai rendszerek szervezési, megbízhatósági és karbantartási kérdéseire koncentrált, majd a stratégiai menedzsment kihívásait vizsgálta. Kutatási eredményeit számos könyvben és cikkben publikálta. Nevéhez kötődik a Nemzetközi Karbantartási Konferencia megalapítása.

Gaál Professzor Úr elkötelezett híve volt a kormányzati, vállalati és akadémiai együttműködéseknek, igazi tudásteremtőként és tudásközvetítőként dolgozott azon, hogy a vállalatok és a települések az egyetemekkel kooperációban, a felhalmozott tudás és a gyakorlat tapasztalat összekapcsolásával a közjó, a regionális és vállalati versenyképesség érdekében működjenek együtt.

A Herendi Porcelánmanufaktúra Igazgató Tanácsának elnökeként igazi stratégaként dolgozott a tradíció és az innováció együttéléséért, a vállalati sikerért.

Kutatóként, tanácsadóként, majd főigazgató-helyettesként szívvel-lélekkel támogatta a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetét.

2018 óta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöki főtanácsadójaként, az Innovációs Testület társelnökeként fáradhatatlanul tevékenykedett a hazai egyetemek és vállalatok innovációs fejlődéséért.

Nagy tisztelettel nézett a múltra és épített a hagyományokra, mindig nagy bizalommal, tervekkel tekintett előre a jövőbe, miközben arra biztatott minket, hogy tegyük a dolgunkat minden nap jobban!

Tanításait, bölcs szavait, az emberek iránti őszinte érdeklődését és törődését soha nem feledjük!

Dr. Fehérvölgyi Beáta


Gaál Tanár Úr búcsúztatása és temetése 2022. február 5-én 14:00 órakor lesz a balatonalmádi (vörösberényi) temetőben.

A család kérése, hogy a helyszíni részvétnyilvánítások helyett részvétet a bucsu.gaalzoltan@gmail.com email címen nyilvánítsunk.

Minden GTK-s kollégát, jelenlegi és volt diákot kérünk, hogy egy szál sárga rózsával kísérjük Professzor Urat utolsó útjára.

Kérjük, aki szeretné Gaál Tanár Úrral kapcsolatos történetét, emlékét vagy gondolatait megosztani, küldje el nekünk a gtkrendezveny@gtk.uni-pannon.hu címre, és ezeket egy Emlékkönyvbe szerkesztjük.