Név: Dr. Csepregi Anikó

Titulus: Egyetemi docens

Tanszék: Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • Kompetencia- és ösztönzésmenedzsment
 • Kompenzáció menedzsment
 • Munkaügyi kapcsolatok
 • Személyügyi folyamatok szabályozása

Születési év: 1981

Végzettség, szakképzettség:

 • Okleveles közgazdász (2006)
 • Közgazdász (2004)

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvtudás:

 • angol (középfok)
 • német (középfok)

Fő kutatási terület(ek):

 • kompetencia menedzsment
 • projekt menedzsment
 • szervezeti és nemzeti kultúra
 • tudás megosztás

Dr. Csepregi Anikó publikációi megtekinthetők itt>>>

Kutatási tevékenység:

 • 2014-től: Project Management in the XXI. Century [Projektvezetés a XXI. Században (Magyarország, Olaszország, Bulgária)]
 • 2009 – 2013: Middle Managers’ Knowledge Sharing and Knowledge Sharing Competences [Középvezetők tudásmegosztásának és tudásmegosztó kompetenciájának vizsgálata (Magyarország)]
 • 2006 – 2009: International Mapping of Knowledge Sharing Excellence [Közép-, és kelet-európai országok (Magyarország, Szerbia, Bulgária) közép-, és nagyvállalatinál dolgozó középvezetők tudásmegosztásának vizsgálata]

Projekt tapasztalatok:

  • • TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0088 Magyarország a Kelet-Európai logisztika központja – Innovatív logisztikai képzés e-learning alapú fejlesztése
  • • TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen
  • • EFOP-3.5.1-16-2017-00010 Duális képzés fejlesztése a Pannon Egyetemen
  • • EFOP-3.6.2-16-2017-00017 Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 • International Association for Knowledge Management (IAKM) tagja 2015-től
 • Management Management & Marketing, szerkesztő bizottságának tagja 2010-től
 • Knowledge Management Research & Practice (impakt faktoros folyóirat), lektor (reviewer) 2011-től
 • Economia. Seria Management, lektor (reviewer) 2013-tól
 • VINE: The journal of information and knowledge management systems, lektor (reviewer) 2015-től
 • Entrepreneurship Research Journal, lektor (reviewer) 2015-től
 • Journal of Knowledge Management (impakt faktoros folyóirat), lektor (reviewer) 2017-től
 • European Conference on Knowledge Management 2012 (ECKM2012), ECKM2013, ECKM2014, ECKM2015, ECKM 2016, ECKM 2017, ECKM2018 konferencia bizottság tagja
 • International Conference on Knowledge Management 2015 (ICKM2015), ICKM2016, konferencia bizottság tagja
 • European Conference on Knowledge Management 2013 (ECKM2013), szekcióelnök 2013-ban
 • International Conference on Business Excellence 2012 (ICBE2012), ICBE2013, szekció(társ)elnök 2012-ben és 2013-ban
 • Strategica International Academic Conference 2015 (STRATEGICA 2015), szekció(társ)elnök 2015-ben
 • European Academy of Management (EURAM 2017) szekcióelnök 2017-ben

Szobaszám: A/129/C

Telefon: +36 88 624 – 195

E-mail cím: csepregi.aniko@gtk.uni-pannon.hu

Fogadóóra: Tartós távollét