A Covid helyzet a többi iparághoz, szegmenshez képest a turizmust sokkal erőteljesebben érintette, ami tükröződik többek között a témában megjelent publikációk számának erőteljes növekedésében (Gössling és mtsai, 2020). A kutatás fő célja, hogy a témában nemzetközi, nagy hírnevű kiadók (pl. Wiley, SAGE, Taylor and Francis, Elsevier, Emerald, Routledge, Springer, Cambridge University Press, Oxford Unvirsity Press, MDPI, De Gruyter) által gesztorált folyóiratokban, a témában (Covid-turizmus) megjelent összes cikket áttekintsük és elemezzük az alábbi kutatási kérdések mentén:

  1. Mely régiók/desztinációk értékelődtek fel a Covid helyzet miatt/alatt?
  2. Melyik turisztikai termékek kerültek előtérbe (egészségturizmus, fesztiválturizmus vs. falusi vagy aktív turizmus)?
  3. Hogyan alakul(t) át a termékek fajtája?
  4. Hogyan változik az utazásokkal kapcsolatos döntési mechanizmus?
  5. Hogyan alakul át a turizmus-hálózat struktúrája?
  6. Milyen tényezőket vizsgáltak a különböző földrajzi területeken az utazások szempontjából?

A megjelent folyóiratcikkek áttekintése mellett szövegelemzéssel vizsgáljuk a turisztikai hirdetéseket is a 2019-2021 időszakban.

Ebben az esetben is egy iteratív módszertant javaslunk, ahol először adatalapú megközelítéseket, szövegbányászati módszereket, valamint hálózatelemzési technikákat alkalmazunk a feltett kérdésekre vonatkozó összefüggések vizsgálatára (lásd: 1-3,5. kérdéseket). Ugyanakkor ezek tesztelése már a modellalapú módszerekkel történik (lásd: 4,6. kérdéseket).

Vissza a főoldalra! >>>