A tudományos vizsgálati mechanizmusok, megközelítések számos módon csoportosíthatók, ezek közül kiemeljük a modellalapú (model driven) és az adatalapú (data driven) megközelítést.

Többek között mindegyik más-más kiinduló állapotból, más mechanizmusokkal és más adatszükséglettel operálva juttatja el a felhasználót A-ból B-be. Mindegyik megközelítésnek megvannak a maga erősségei, hátrányai, alkalmazásának célzott területei.

Kutatásunk elsődleges célja egy olyan módszer kidolgozása és validálása, ami a két logika előnyeit együttesen kihasználja elsősorban a social science kutatások területén.

Az új megközelítés egy iteratív módszertan, amely akár a modellalapú, akár az adatalapú megközelítésekből indulva, egyrészt e megközelítések eredményeit validálja a másik megközelítés segítségével, másrészt új kutatási kérdések feltételét és azok megválaszolását segíti, amelyek segítségével egy teljeskörű, az egyes lépések validálását is biztosító elemzés valósítható meg.