A kutatócsoport fő célja a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán jelenleg többnyire külön tudományterületeken – turizmus, módszertani kutatások, menedzsment – kutató és publikáló kollégák együttműködésében rejlő szinergiák kihasználása. 

Kapcsolódva az egymástól való tanuláshoz, a kutatócsoport fontosnak tartja a fiatalok integrálását a kutatási feladatokba már hallgató korban is, ezért a kutatócsoport munkájába alap vagy mesterszakos hallgatókat is bevonunk.

A kutatócsoport posztnormál megközelítése segít abban, hogy integráló, multidiszciplináris szemlélettel átlépjük a tudományterületek határait, illetve a különböző megközelítések korlátait, ugyanakkor releváns válaszokat adjunk a jelenkor tudományos diskurzusaira.

Bár a három kutatási téma önállóan is értelmezhető, valamennyi kutatási témát összeköti a választott módszertan, amely egy olyan iteratív módszertan, amely egyesíti az adatalapú és a modellalapú megközelítéseket.

Mind a modellalapú, mind az adatalapú megközelítések kutatási kérdések megfogalmazásával indulnak, ugyanakkor az első lépés után e két módszer szétválik.

Míg a modellalapú megközelítések, különösen az ún. induktív kutatások a szakirodalom alapján, illetve a kutatási modell mentén feltételezéseket, hipotéziseket fogalmaznak meg és ezeket tesztelve jutnak új tudományos megállapításokra, addig az adatalapú megközelítések esetén sokszor nincsenek előzetes feltételezéseink.

A jelenségeket, az összefüggéseket az adatok szolgáltatják. Azáltal, hogy lehetőségünk van megfigyelni egy nagy mintát, vagy akár egy teljes sokaságot, adatbányászati módszerekkel új összefüggések feltárásához juthatunk. A módszerek ugyanakkor nem csak integrálhatók, hanem akár egy adatalapú megközelítés kimenet alapja lehet egy modellalapú vizsgálat tesztelésének.

Ezt az integratív és iteratív szemléletet követjük valamennyi kutatási terület vizsgálatakor.