Vízió

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara hazai és nemzetközi viszonylatban vonzó üzleti képzést nyújtó és elismert kutatást végző intézmény.

Küldetés

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának küldetése, hogy támogató és interaktivitást ösztönző környezetet biztosítson a sokszínűség és nyitottság jegyében. Etikus magatartásra neveléssel valamint gyakorlatorientált oktatással felkészíti a hallgatókat a dinamikusan változó üzleti környezetre. Magas színvonalú oktatással, kutatással és kapcsolódó szolgáltatásokkal hozzájárul a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődéshez, és javítja a versenyképességet.

Alapelvek

Demokratikus működés
A Kar működését a szabad eszmecserén és a dolgozók bevonásán alapuló döntéshozatali mechanizmusok jellemzik.
Példamutatás
Etikus magatartással valamint képességeinek és tudásának teljes mértékű kiaknázásával követendő példát mutat.
Rugalmasság
A Kar rugalmasan reagál a változó körülményekre.
Folyamatos fejlődés
A Kar folyamatos fejlődésre törekszik a dinamikusan változó üzleti környezethez való alkalmazkodással és innovációval.

Értékek

Támogató attitűd
A Kar támogató hozzáállása megfelelő környezetet biztosít a hatékony munkavégzéshez és tanuláshoz.
Sokszínűség
A Kar tiszteletben tartja és elfogadja munkatársainak, hallgatóinak és partnereinek sokszínűségét.
Csapatmunka
A Kar meggyőződése, hogy a csapatmunka eredményesebb, mint a tagok önálló teljesítményének összessége.
Együttműködés helyi, hazai és nemzetközi közösségekkel
A Kar fontosnak tartja a helyi, hazai és nemzetközi partnerekkel való együttműködést.
Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás
A Kar hangsúlyt fektet a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóságra, valamint tevékenységeivel kiveszi részét a társadalmi felelősségvállalásból.
Kezdeményezőkészség
A Kart a proaktivitás és innováció jegyében történő kezdeményezőkészség jellemzi.
Kiválóság
A Kar kiválóságra törekszik tevékenységei során.