Neumanne_Virag_Ildiko_NG1

Név: Neumanné Dr. Virág Ildikó

Tanszék: Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • VEGTGAB544A Entrepreneurship
 • VEGLGAB544A Entrepreneurship
 • VEGTKMB544K Nemzetközi gazdasági kapcsolatok kvantitatív elemzése
 • VEGTKMM512S Nemzetközi statisztika (Nemzetközi gazdaság- és társadalomstatisztika)
 • VEGTNGB244Ü Nemzetközi ügyletszervezés
 • VEGTGAB144S Statisztika
 • VEGLGAB144S Statisztika
 • VEGTGAB113T Társadalomstatisztika
 • VEGLGAB113T Társadalomstatisztika
 • VEGTGAB512V Vám- és szállítmányozástan
 • VEGLGAB512V Vám- és szállítmányozástan

Születési év: 1966

Végzettség, szakképzettség: Okleveles közgazda, MKKE

Munkahely, munkakör: Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék, egyetemi docens

Nyelvtudás: Angol és német szakmai felsőfok

Fő kutatási terület(ek): Nemzetközi kereskedelempolitika (Pannon Egyetem GSDI)

Fontosabb publikációk:

Idegen nyelvű cikkek:

 • Ildiko-Virag Neumann: CSR and CRM at Mars Hungary LTD. Marketing – from information to decision International Conference, 30-31st October 2009, Kolozsvár, Románia, ISSN 2067-0338, p.503-51 „Marketing from Information to Decisison” 2/2009 http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=86c7b89b-52db-410c-967b-d9bed39be2a0&articleId=dedea0c6-dbd4-4a82-8150-518647a40612
 • Ildiko-Virag Neumann: Regional Trade Agreements and the WTO. 7th International Conference On MANAGEMENT, ENTERPRISE AND BENCHMARKING (Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia) 2009 June 5-6, Budapest, ISBN 978-963-7154-88-1, p.381-391
 • Ildiko-Virag Neumann: The impact of the WTO Doha Trade Talks on the rise of regionalism KF Kertészeti Főiskolai Kar, Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia poszterkiadvány (megjelenés alatt) Kecskemét, ISBN 978-963-7294-75-4
 • Referált folyóiratcikk
 • Neumanné Virág Ildikó: Liberalizációs törekvések az agrártermékek világpiacán In:EU Working Papers 2009/2. szám ISSN 1418-6241 Dr. Majoros Pál szerkesztésében p.25-35

Könyvrészlet:

 • Neumanné Virág Ildikó: A kereskedelem, különös tekintettel a Regionális Kereskedelmi Egyezményekben folyó külkereskedelem vizsgálata gravitációs modellel in ‘Nahlik Gábor (szerk.): “Válaszok a XXI. század gazdaságának kérdéseire;”Pannon Egyetemi Kiadó ISBN 978-615-5044-04-5 p.163-185

Proceedingsben teljes terjedelemben megjelent cikkek’, referált konferenciaelőadások:

 • Neumanné Virág Ildikó: A kis- és középvállalatok és a szemléletváltás. Erdei Ferenc Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2005. augusztus
 • Neumanné Virág Ildikó – Dániel Zoltán András: Gazdasági alapok. Elektronikus tananyag Médiaspecializáció indítása a Veszprémi Egyetemen ROP 3.3 pályázat keretében, 2006.
 • Neumanné Virág Ildikó: A magyar kis- és középvállalatok exporttevékenysége. 6th International Conference On MANAGEMENT, ENTERPRISE AND BENCHMARKING(Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia) 2008. június ISBN 978-963-7154-73-7
 • Neumanné Virág Ildikó: „Az agrárkereskedelem liberalizálása a WTO tükrében” Tudomány hete nemzetközi konferencia, Dunaújvárosi Főiskola, 2008. november 10-. Dunaújvárosi Főiskola Közleményei, XXXIII. kötet, ISSN 1586-8567
 • Neumanné Virág Ildikó:” A WTO szerepe az agrártermékek kereskedelmének szabályozásában”50. Georgikon Napok Tudományos konferencia, Keszthely, 2008.
  2010szeptember 25. ISBN 978-963-9639-32-4
 • Neumanné Virág Ildikó: Liberalizációs törekvések az agrártermékek világpiacán. Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban. BGF Magyar Tudomány Napja,2008. november, Budapest
 • Neumanné Virág Ildikó: A regionális kereskedelmi megállapodások/RTA-k/ és a WTO. Kheops Konferencia, Mór,2009. május, ISBN 978-963-87553-5-3
 • Ildiko-Virag Neumann: Regional Trade Agreements and the WTO. 7th International Conference On MANAGEMENT, ENTERPRISE AND BENCHMARKING(Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia) 2009 June 5-6, BUDAPEST, ISBN 978-963-7154-88-1, p.381-391
 • Neumanné Virág Ildikó: Kik lehetnek a nyertesei a Doha tárgyalások agrárliberalizációjának? Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2009. szeptember 3. ISBN978-963-7294-74-7
 • Neumanné Virág Ildikó: Liberalizáció vagy diszkrimináció? A regionalizmus napjainkban. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, Veszprém, 2009. szeptember 4. (megjelenés alatt)
 • Neumanné Virág Ildikó: A Doha forduló hatása az agrárkereskedelemre. 51. Georgikon Tudományos Konferencia, Keszthely, 2009. október 2., előadáskötet a konferencia címlapján, ISBN 978-963-9639-35-5
 • [[Neumanné Virág Ildikó: The impact of the WTO Doha Trade Talks on the rise of regionalism KF Kertészeti Főiskolai Kar, Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia]]poszterkiadvány Kecskemét, ISBN 978-963-7294-75-4
 • Neumanné Virág Ildikó: CRM at Mars Hungary LTD. Marketing – from information to decision International Conference, 30-31st October 2009, Kolozsvár, Románia, ISSN 2067-0338, p.503-51
 • Neumanné Virág Ildikó: A globalizáció, a multilaterális kereskedelmi rendszer és a regionális kezdeményezések kapcsolata, ellentmondásai. Gazdaság és társadalom Nemzetközi Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Sopron, 2009. november 3. CD-ROM ISBN: 978-963-9871-30-4
 • Neumanné Virág Ildikó: A gravitációs modell alkalmazása a külkereskedelemben. KHEOPS Tudományos Konferencia, Mór, 2010. május. KHEOPS Tudományos Konferencia, Mór, 2010. május ISBN 978 -963-87553-6-0
 • Neumanné Virág Ildikó: A gravitációs modell. 8th International Conference On MANAGEMENT, ENTERPRISE AND BENCHMARKING(Menedzsment, Vállalkozás és Benchmarking Nemzetközi Konferencia) 2010. június 4. BUDAPEST ISBN978-615-5018-01-5 p.241-251
 • Neumanné Virág Ildikó: A külkereskedelem vizsgálata gravitációs modellel, „HITEL, VILÁG, STÁDIUM” Tudományos konferencia,Sopron 2010. november 3.CD-ROM
  ISBN 978963 988373 4
 • Michelberger Pál -Lábodi Csaba -Neumanné Virág Ildikó-Szikora Péter: Szabványos irányítási rendszerek alkalmazásának kérdőíves vizsgálata Magyarországon. 9th International Conference On MANAGEMENT, ENTERPRISE AND BENCHMARKING(Menedzsment, VállalkozásBenchmarking Nemzetközi Konferencia) 2011 June 5. BUDAPEST
 • Neumanné Virág Ildikó: Regionális integráción belüli kereskedelem vizsgálata gravitációs modellel. Változó környezet – Innovatív Stratégiák konferencia, Sopron 2011 november

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok: Felsőoktatási Vállalkozásfejlesztési Központ projektmenedzser (2005-2007)

Telefonszám: (88) 624-894

Szobaszám: A/212

E-mail cím: virag.ildiko@gtk.uni-pannon.hu