A Gazdaságtudományi Karon hangsúlyos szerepet tölt be a tehetségmenedzsment. Amennyiben a hallgatók többet szeretnének teljesíteni a kötelezően előírtaknál, törekvéseiket a Kar különböző eszközökkel támogatja. A különböző tehetséggondozó szervezeteket a Tehetség Akadémia fogja össze.

Miért kapcsolódj be a tehetséggondozó programokba? Mert…

👍 egyetemi éveid alatt tapasztalatot gyűjtesz,
👍 bővíted a gyakorlati, szakmai ismereteidet,
👍 kapcsolatokat építesz, cégekkel, vállalati szakemberekkel ismerkedsz meg.
👍 Mindez a későbbiekben MEGKÖNNYÍTI AZ ELHELYEZKEDÉSEDET, NÖVELI VERSENYELŐNYÖDET A MUNKAERŐPIACON!

Harsányi János Szakkollégium

Harsányi János Szakkollégium

Harsányi János Szakkollégium 2010-ben nyitotta meg kapuit a gazdaságtudományt tanulni, elsajátítani és művelni kívánó hallgatók előtt. A szakkollégium fő célja, hogy tagjainak segítséget nyújtson az önfejlődésben, és egy olyan tudományos terület megtalálásában, és mélyebb megértésében, ami kutatási munkájukat segíti, legyen az gazdasági, menedzsment vagy akár turizmus terület. A szakkollégium tagjainak munkáját témavezetőikkel történő konzultációk segítik.

A szakkollégisták munkájuk során lehetőséget kapnak az oktatókkal való közvetlenebb kapcsolat kialakítására. A szakkollégium által szervezett előadásokon az érdeklődők személyesen találkozhatnak a gazdaság- és menedzsmenttudományok elismert szakembereivelTovább a Harsányi János Szakkollégium Facebook oldalára! >>>

Tudományos Diákköri Kutatómunka a Karon

Tudományos Diákköri Kutatómunka a Karon

Tudományos Diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson az egyetem hallgatóinak a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos kutatási módszerek elsajátításában. Ezt a tevékenységet a hallgatók egy adott szakma vagy tudományterület mélyebb megismerése érdekében önállóan végzik, az oktatók és kutatók szakmai útmutatásával, az egyetem oktatási egységeinek segítségével. A hallgatók egyéni vagy csoportos munkájuk eredményeit TDK dolgozatban, tudományos publikációkban, szakmai konferenciákon foglalják össze, mutatják be.

A tehetséges hallgatók tudományos tevékenységét érdemes a kezdetektől nyomon követni, hiszen néhány év múlva közülük kerülnek ki a gazdasági élet meghatározó szereplői, ahogy napjaink gazdasági szakemberei közül szintén sokan kezdték pályafutásukat a tudományos diákköri konferenciákon. Tovább a Tudományos Diákkör honlapjára!>>>

Esettanulmányi Verseny és Klub

Esettanulmányi Verseny és Klub
A Gazdaságtudományi Karon minden évben megrendezésre kerül a Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Verseny, melyet a Kar fiatalon elhunyt kollégája emlékének ápolására és tiszteletére hozta létre, aki a veszprémi menedzserképzés megszervezésében, beindításában úttörő szerepet vállalt. A több napos versenyen hallgatói csapatok mérik össze tudásukat egy izgalmas, valós vállalati eset megoldásában, majd zsűri előtt ismertetik eredményeiket. A zsűri a Pannon Egyetem oktatóiból, korábban eredményesen versenyző, végzett hallgatókból és vállalatok képviselőiből áll.

A verseny célja a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar tehetségmenedzsment programjához illeszkedően az esettanulmány módszer terjesztése és népszerűsítése, melynek köszönhetően a hallgatók elméleti tudásukat a gyakorlatban is próbára tehetik. A versenyen választják ki azokat a csapatokat, amelyek képviselni fogják a Pannon Egyetemet más oktatási intézmények által meghirdetett esettanulmányi versenyeken. A Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Verseny kiváló lehetőséget biztosít a résztvevő hallgatóknak ismereteik bővítésére, tapasztalatszerzésre és szakmai kapcsolatépítésre.

Az esettanulmányi versenyekre történő felkészítésben az Esettanulmány Klub fontos szerepet játszik. A Klub célja a hallgatók számára lehetőséget biztosítani arra, hogy közelebb kerüljenek vállalatokhoz, s konkrét esetek tanulmányozása révén, hatékony problémamegoldó módszereket ismerjenek meg.

Pannon Pentor Program

Pannon Pentor Program

A Gazdaságtudományi Kar az országban egyedülálló mentor programot működtet Pentor Program néven. Célja, hogy a hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassa. Minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva van egy mentora, aki végigkíséri tanulmányi előrehaladását és segíti személyes fejlődésében. A személyes konzultációkon kívül hasznos műhelyfoglalkozásokon és érdekes programokon is részt vesznek a mentoráltak. Tovább a Pentor Program oldalára!>>>

Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztő Egyesület

Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztő Egyesület
2017 májusában megalakult a Helyben a Hely(i)ért Vidékfejlesztő Egyesület, melynek fő célja, hogy elősegítse a Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak területfejlesztéssel, gazdaságfejlesztéssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos tudásának bővítését.

Célunk, hogy érzékennyé tegyük a hallgatókat a saját környezetükben megjelenő problémákra, valamint azok megoldási lehetőségeit is megmutatjuk nekik.

Az Egyesület egyfajta híd szerepet tölthet be a Pannon Egyetem és az önkormányzatok, valamint az egyéb, a vidékfejlesztésben szerepet játszó és vállaló szervezetek között.

További célunk egy ösztöndíjrendszer kidolgozása, mely lehetőséget biztosít a vidékfejlesztés iránt érdeklődő és ebben a témában komoly kutatótmunkát (TDK dolgozat, esettanulmányi verseny) végző hallgatók számára. Az ösztöndíj elnyerése egy-egy szemeszterre szól majd, elősegítve a hallgatók konferenciákon való megjelenését, valamint publikációs tevékenységüket.

Tovább az egyesület Facebook oldalára! >>>

Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei Szervezet Ifjúsági Bizottság

Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei Szervezet Ifjúsági Bizottság

A szervezet alapvető célja, hogy mind tagjait, mind a Pannon Egyetem hallgatóit bevonja a Pannon Egyetem aktív szellemi közéletébe, ezáltal hozzájáruljon szakmai tudásuk és a közgazdász életben nélkülözhetetlen készségeik, ismereteik gyarapításához, látókörük szélesítéséhez.