Probléma, amelyre az alprojekt megoldást nyújt:

Magyarországon az ágazat közvetlenül 6,3%-kal járul hozzá a GDP-hez, 9,1%-kal a foglalkoztatáshoz (KSH, 2019). A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-ig kijelölte azokat a konkrét termékeket (egészség-, kulturális, bor- és gasztronómia-, hivatás-, rendezvény-, aktív- és természeti turizmus) és desztinációkat (a Balaton és benne Veszprém is ide tartozik), amelyek fenntartható fejlesztése nemzetgazdasági szempontból is kiemelt kérdés.

A “Fenntartható fesztiválok és rendezvények – Látogatói és szervezői attitűd fejlesztése” projekttéma kapcsán érintett Veszprém-Balaton térség 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz, ez várhatóan újabb hazai és nemzetközi vendégeket vonz a régióba. A jelenlegi kulturális kínálat erősen épít a nagyrendezvényekre, fesztiválokra (BeMyLake, Balaton Sound, Utcazene Fesztivál, VeszprémFest, Művészetek Völgye), amelyek keresleti és kínálati szempontú újragondolása, a fenntarthatóság társadalmi és környezeti pilléreinek előtérbe helyezése kulcskérdés.

A projekttéma kapcsán a következő kérdéseket vizsgáljuk, és keressük a fenntartható fejlődés lehetőségét:


Az alprojekt célja:

A fenntartható fesztiválokhoz és rendezvényekhez kapcsolódóan módszertani eszközök és jó gyakorlatok, illetve tudásmegosztás (zöldrendezvény-kritérium, hulladék-, víz- és energiakezelés, újrahasznosított ajándéktárgyak, mobilitás, cashless értékesítés, önkéntesség, társadalmi fenntarthatósági kérdések, helyiek bevonása stb.) biztosítása a fesztiválszervezőknek, valamint szemléletformáló edukációs aktivitások kidolgozása a szervezőknek és a résztvevőknek.

A projekt elsősorban a hazai fesztivál- és rendezvénykínálat piaci szereplői (a szervezésben érintett profitorientált cégek, önkormányzatok, kulturális intézmények, egyesületek) körében biztosít hasznosítható módszertant és tudást. Az eredmények továbbá hasznos segítséget nyújtanak a fesztiválok beszállítói körének, akik különböző termékeikkel és szolgáltatásaikkal a zöld rendezvények keresletét, fogyasztóit célozzák meg (pénzintézetek, szálláshely- és vendéglátás-szolgáltatással foglalkozó cégek, mobilitást segítő közlekedési vállalatok, marketing- és kommunikációs cégek, az energia-, hulladék-, vízgazdálkodás terén érdekelt vállalatok, továbbá a helyi termelők, előadók, művészek stb.).

Néhány példa a közvetlen hasznosításra:


18 TIPP A FENNTARTHATÓ RENDEZVÉNYSZERVEZÉSHEZ – Kézikönyv

A kézikönyv áttekintést ad a fesztiválok fenntarthatósággal összefüggő környezeti, társadalmi, gazdasági kérdéseiről.

Alapvetően abban nyújt segítséget, hogy a fesztiválszervezők által megvalósítható módon mutatja be: milyen egy „zöld fesztivál” ideális esetben, hogyan lehet a helyi értékeket, a helyi lakosság igényeit figyelembe venni?

A kézikönyv a jó gyakorlatok mellett javaslatokat fogalmaz meg a szervezéshez, lebonyolításhoz, valamint kézzelfogható tanácsokat ad a gyakorlati (energiaellátás, vízhasználat, szennyvízkezelés, hulladékkezelés, helyi társadalom és helyi értékek kérdésköre, programok, közlekedés, étkezés, szállás) megvalósításhoz.

A 18 TIPP A FENNTARTHATÓ RENDEZVÉNYSZERVEZÉSHEZ kézikönyv szellemisége illeszkedik az Európa Kulturális Fővárosa projekt célkitűzéséhez. A fesztivál- és rendezvényszervezés fejlesztése, modernizációja révén ez a szektor is hozzájárul a fenntarthatósághoz, azaz hosszú távon is a Veszprém–Balaton régió társadalmi, környezeti és gazdasági érdekeit szolgálja.

A 18 TIPP A FENNTARTHATÓ RENDEZVÉNYSZERVEZÉSHEZ c. kézikönyv megtekinthető és letölthető itt. >>>


A videóban a “Fenntartható fesztiválok és rendezvények” alprojektről beszélgetünk Sigmond Eszterrel és Dr. Formádi Katalinnal:


Vissza a főoldalra. >>>

Az alprojekt a 2019-1.3.1-KK-2019-00015 azonosító számú, „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntartható kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen” című pályázati projekt keretében valósul meg.