Kari Tanács

A Kar legfőbb vezető testülete a Kari Tanács. A Kari Tanács véleményt nyilvánít, javaslatot tesz mindazokban az ügyekben, amelyek a Kart érintik, és amelyek a Szenátus, valamint a dékán feladat- és hatáskörébe tartoznak, továbbá dönt a rábízott ügyekben.

 

A Kari Tanács tagjai

A Kari Tanács szavazattal rendelkező tagjainak száma: 14 fő.

 

Hivatalból

 • Dékán (aki egyben a Tanács elnöke) – 1 fő
 • A Kari Hallgatói Önkormányzat elnöke – 1 fő

 

Választás alapján

 • Hallgató (ebből 1 fő doktorandusz hallgató) – 3 fő
 • Vezető oktató/ vezető kutató 4 fő, ebből
  • Gazdálkodási Intézet – 1 fő
  • Közgazdasági Intézet – 1 fő
  • Menedzsment Intézet – 1 fő
  • Nagykanizsai Telephely – 1 fő
 • Nem vezető oktató/ nem vezető kutató 4 fő, ebből
  • Gazdálkodási Intézet – 1 fő
  • Közgazdasági Intézet – 1 fő
  • Menedzsment Intézet – 1 fő
  • Nagykanizsai Telephely – 1 fő
 • Nem oktató (egyéb foglalkoztatott) – 1 fő

 

Választókörzetek meghatározása

A választások során a választókörzetek meghatározása a következőképpen történik:

a) vezető oktatók/ vezető kutatók: intézetenként + Gazdaságtudományi Kar Nagykanizsai Telephely külön választókörzet
b) nem vezető oktatók/ nem vezető kutatók: intézetenként + Gazdaságtudományi Kar Nagykanizsai Telephely külön választókörzet,
c) nem oktató (egyéb foglalkoztatott): kari szinten egy választókörzet,
d) kari hallgatók: a Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Rendjében rögzítettek szerint.

 

A Kari Tanács tanácskozási jogú tagjai

 • dékánhelyettes(ek),
 • a dékáni titkár,
 • a Professzori tanács elnöke,
 • azon szakok és intézetek vezetői, akik nem szavazati jogú tagjai a Kari Tanácsnak,
 • a gazdasági vezető,
 • az Oktatási Igazgatóság igazgatója,
 • a reprezentatív szakszervezetek képviselői,
 • a Közalkalmazotti Tanács elnöke, vagy az általa delegált személy.

 

A Kari Tanács ülésére meghívottak

 • a rektor,
 • a kancellár,
 • a többi Kar dékánjai.