turizmus_fokszTurizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

turizmus foksz„…hogy a turisták sokat költsenek és mindezt jó szívvel tegyél!”

Hogy kiknek ajánljuk?
Akik a vendéglátás és az idegenforgalom alaptevékenységeihez, a termeléshez, értékesítéshez, valamint az ilyen tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek, vállalkozások irányításához, menedzseléséhez éreznek kedvet. Továbbá inkább a gyakorlatiasabb turisztikai szakmák és tevékenységek érdekelik, amelyek kevésbé építenek az általános közgazdasági ismeretekre.

A turizmus szakirányon továbbá megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan vagy vezetők melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására.

A képzés sajátosságai:
nappali és levelező tagozatos felsőfokú szakképzés államilag támogatott és költségtérítéses formában.

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A képzés időtartama: 4 félév.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek az általános vállalkozási, gazdasági, kommunikációs, idegenforgalmi, rendezvényszervezési, valamint marketing ismeretekkel és készséggel, hogy képesek legyenek a turisztikai szolgáltatásokat igénybevevőkkel való kontaktus kialakítására, igényeik felmérésére, valamint azok kielégítésére, továbbá programszervezésre, piaci kapcsolatok kialakítására és menedzselésére.

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?
Kis- és közepes idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, nagy vállalkozásoknál középvezetői szinten, illetve a felsővezető mellett, továbbá idegenforgalmi szakreferensi munkakörben és különböző közigazgatási intézményekben:

Felvételi tárgyak:
az a két érettségi tárgy, melyből a jelentkező az érettségi vizsga folyamán a legjobb eredményt éri el.