1957 Gazdasági jellegű tárgyak oktatásának kezdete a Veszprémi Vegyipari Egyetemen

1959 Kémiai Technológiai Tanszék megalakulása

1967 Létrejön a Központi Önálló Üzemgazdasági Tanszéki Csoport

1969 Üzemgazdaságtan Tanszék megalakulása

1977 Megalakul a Vállalati Rendszerszervezés Önálló Tanszéki Csoport

1978 Szervezőmérnök képzés indítása

1984 Létrejön a Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

1990 Vállalati Vezetés és Gazdaságtan Tanszék megalakulása

1996 Szervezési és Vezetési Tanszék, Gazdaságtan Tanszék, Turizmus Tanszék megalakulása

1999 Közgazdaságtan Tanszék megalakulása

2000 Képzés indítása a Nagykanizsai Kampuszon

2001 Gazdaságtudományi Önálló Intézet megalakulása

2001 PE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola megalakulása

2001 Pénzügytan Tanszék és Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék megalakulása

2002 Számvitel és Controlling Tanszék megalakulása

2003 Gazdaságtudományi Kar megalakulása

2006 Csatlakozás a Bologna-rendszerhez

2007 MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport megalakulása

2008 Mesterszakok indítása

2008 Felsőoktatási Minőségi Díj a Gazdaságtudományi Kar számára

2010 Kvantitatív Módszerek Tanszék megalakulása

2012 Pannon Management Review első számának megjelenése

2013 Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék megalakulása

2013 Gazdálkodási Intézet, Közgazdasági Intézet és Menedzsment Intézet megalakulása, intézeti tanszékek kialakítása

2014 A Gazdaságtudományi Kar 2014. január 1-től az üzleti képzés területén egyik legelismertebb nemzetközi akkreditációs szervezet, az AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) tagja

2014 Marketing Intézeti Tanszék megalakulása