P10406882013. október 30-án tartotta alakuló ülését az Esettanulmányi Klub a Gazdaságtudományi Karon. A rendezvényen több szervezet is bemutatkozott, amelynek középpontjában a közgazdaság népszerűsítése, és a tehetséges hallgatók szakmai és tudományos fejlődésének támogatása áll.

Dr. Szabó Lajos, a Gazdaságtudományi Kar dékánja nyitóbeszédében elmondta, hogy a Kar nagy hangsúlyt helyez a hallgatók tehetségmenedzsmentjére, amelynek egyik alapköve az Esettanulmányi Klub. Kiemelte annak fontosságát, hogy a hallgatók az egyetemi évek alatt a tanulmányaik mellett bekapcsolódjanak tudományos, szakmai szervezetek, klubok munkájába, konkrét gyakorlati esetekkel, céges problémákkal és azok megoldási módszereivel ismerkedjenek meg, s ezáltal olyan tapasztalatokra tegyenek szert, amelyek a későbbiekben versenyelőnyt jelentenek számukra a munkaerőpiacon.

Dr. Kosztyán Zsolt, a Harsányi János Szakkollégium képviseletében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a Karon működő tehetséggondozással foglalkozó szervezetek egymást erősítve működjenek, s a hallgatók kutatócsoportokat alakítva vegyenek részt a munkában, ne csak egyénileg folytassanak kutatásokat.

Gasparecz András az Esettanulmányi Klub ügyvezetője elmondta, hogy a Gazdaságtudományi Kar hallgatói évek óta részt vesznek esettanulmányi versenyeken, melyeken rendre szép eredményeket érnek el. Az országos esettanulmányi versenyen hallgatóink három alkalommal 3. helyezést értek el, a Budapesti Gazdasági Főiskola esettanulmányi versenyéről 2., a miskolci esettanulmányi versenyről 1. helyezéssel tértek haza.

Az Esettanulmányi Klub célja a hallgatók számára lehetőséget biztosítani arra, hogy közelebb kerüljenek vállalatokhoz, s konkrét esetek tanulmányozása révén, hatékony problémamegoldó módszereket ismerjenek meg, továbbá az, hogy hallgatói bázist biztosítson a versenyekhez. A Klub interaktív módon valósul meg, ugyanis online módon a Nagykanizsai Kampusz is bekapcsolódik, ezáltal is erősítve a Kar és a kampusz közötti kapcsolatot.

Sasné Dr. Grósz Annamária kari TDT elnök beszédében kitért arra, hogy az emberek többféle tehetséggel rendelkeznek, viszont a teljesítményüket a jelenlegi oktatási rendszerben csak két területen mérjük. Ezen változtathat az Esettanulmányi Klubban való részvétel: az esetek feldolgozásához sokféle ismeretre, készségre van szükség, így a hallgatóknak lehetőségük nyílik a tanórai kereteken kívül is bizonyítani rátermettségüket. A tehetséggondozás egyik fontos építőköve lesz ez a típusú tudás. A Gazdaságtudományi Karon hasonló építőkő szerepet tölt be a Harsányi János Szakkollégium és a Tudományos Diákkör, ami jelenleg az egyetlen olyan tehetséggondozási forma a felsőoktatásban, ami stratégiai és költségvetési szempontból is kiemelt szerepet tölt be. Ezen elemek együttesen kiváló alapot teremtenek a hallgatók tömegképzésből való kiemelkedésére.

Hargitai Dávid Máté beszámolt arról, hogy rövid időn belül megalakul a Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei Ifjúsági Bizottsága, amelynek missziója a közgazdaságtan népszerűsítése, s célja, hogy hidat képezzen a hallgatók és a vállalatok között. Mindezt érdekes tematikus előadások, workshopok és egyéb szakmai programok szervezésével kívánja elérni.