A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szervezési és Vezetési Tanszéke tanulmányi versenyt hirdet.

Díjazás:
I. díj: 30.000 Ft
II. díj: 20.000 Ft
III. díj: 10.000 Ft értékű díjak.

A tanulmányi verseny elsődleges célja a tehetséggondozás és a tehetséges hallgatók kiválasztása esetleges későbbi közös kutatás (pl. TDK, diplomamunka, szakdolgozat írása) céljából. A dolgozat értékelésénél a témában való elmélyülést a szakirodalmi források feldolgozásának színvonalát értékelik. A tanulmányi versenyben kiírt témák a tananyaghoz kapcsolódnak, de a jelentkező hallgatóktól mélyebb ismereteket, irodalmi forráskutatást várnak el. A hallgatókat segítik azzal, hogy valamennyi témához ajánlott szakfolyóiratokat, könyveket javasol a tanszék.

Az írásbeli dolgozatok leadási határideje: 2010. május 15. (péntek) 10.00 (A/118-as szoba)
A szóbeli prezentáció ideje: 2010. június 10. (csütörtök) 18.00 (A/122-es terem)

Témakiírások és bővebb információ elérhető itt.