oktatás Archives - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2022-2023

Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak

Továbbtanulási / kutatási lehetőség a 2022-2023-as tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2021. július 31-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják.

Humphrey Ösztöndíj

A Humphrey ösztöndíj fokozatot nem adó (nondegree), részben posztgraduális szintű egyetemi program, részben szakmai továbbképzés (szakmai gyakorlat, részvétel konferencián, intézménylátogatás, konzultáció) a program által felkínált egyetemen. Az ösztöndíjak időtartama egy tanév, amely kiegészíthető 6 hónapnál nem hosszabb gyakorlati munkával.

AJÁNLOTT:
A közszolgálat iránt elhivatott fiatal ill. mid-career szakemberek számára.

Pályázat beadási határidő: 2021. május 17.

Fulbright Oktatói ösztöndíjak

Pályázni bármely tudományterületen vagy művészeti ágban lehet. Az ösztöndíjak időtartama egy vagy maximum két egyetemi félév, a fogadó egyetem anyagi hozzájárulásától függően. Az amerikai egyetem által felajánlott költségmegosztást a Fulbright Program támogatja. Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2022 augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 2023 augusztusában fejezhető be.

Pályázat beadási határidő: 2021. október 15.

Fulbright Kutatói ösztöndíjak

Pályázni bármely tudományterületen vagy művészeti ágban lehet. Amerikai partnerekkel folytatandó közös kutatás előnyt élvez. Az ösztöndíj időtartama tipikusan három – öt hónap. Az amerikai egyetem által felajánlott költségmegosztást a Fulbright Program támogatja, így lehet hosszabb az időtartam. Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2022 augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 2023 augusztusában fejezhető be.

Pályázat beadási határidő: 2021. október 15.


Bővebb információt és a követelményeket megtalálod a Fulbright brossúrájában itt >>>

A Fulbright honlapja >>>

(Plakát: fulbright.hu)

Fullbright – oktatói és kutatói ösztöndíjak az Egyesült Államokba

Fulbright oktatói vagy kutatói ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik PhD/DLA fokozattal (2019. december 1-ig megszerzett oklevél) valamint kiváló angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült Államok valamely felsőoktatási intézményében szeretnének tanítani vagy kutatni.

Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet.

Szakmai meghívólevél a sikeres pályázat előfeltétele.

Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2020 augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 2021 augusztusában fejezhető be.

A pályázat beadásának határideje: 2019. október 10.

Bővebb info itt.>>>

(plakát forrása: www.fulbright.hu)

„Helyi gazdaságfejlesztés” Kutatótábor

10944830_1420357548279230_1374274412509553321_nMottónk: „Helyben a Hely(i)ért”

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara nagy hangsúlyt helyez arra, hogy hallgatói az elméletben szerzett ismereteket a gyakorlatban is elmélyítsék. 2015 tavaszán a gyakorlati oktatás eszköztára egy új lehetőséggel bővült a Karon: a gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók a „Helyi gazdaságfejlesztés” óra keretében egy négynapos kutatótáborban vesznek részt, amely során Nemesvámos, Jásd és Tés települések gazdaságfejlesztési lehetőségeit vizsgálják.

A tábor célja a települések belső erőforrásainak felmérése, fejlesztési szükségletek megfogalmazása. A kutatótábor előnyeit a hallgatók és a települések is tapasztalni fogják, hiszen a hallgatók megtanulják az előadásokon elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását, a települések pedig segítséget kapnak elérendő fejlesztési céljaik megvalósításában.

A tábor évente kerül megrendezésre, tavasszal. A vizsgált tématerületeket a települési önkormányzati vezetőkkel egyeztetve alakítják ki.
2015 tavaszán a tábor célterületei: Nemesvámos, Jásd és Tés. Nemesvámoson a hallgatók a jó gyakorlatok begyűjtésére fókuszálnak, Jásd és Tés településeken pedig a fejlesztési szükségletek beazonosításához és a megfogalmazott célok eléréséhez nyújtanak segítséget.

A tábor időpontja: 2015. április 23-26. 2015. április 23-án Nemesvámoson, április 24-én Jásdon, április 25-én Tésen, április 26-án pedig Jásd és Tés településeken folytatnak kutatómunkát a hallgatók.

A kutatótábor költségeit a Gazdaságtudományi Kar fedezi, hallgatói hozzájárulás nem szükséges. A tábor egy napján egy középiskolás hallgató is részt vesz, aki a vizsgált települések egyikén, Jásdon lakik.

Személyes kompetenciafejlesztő tréning

x

Csak regisztrálnod kell az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/1BwERZ80JcST7I_vyySJVjAUKkF0StQNortv-RZhuNfc/viewform

y

A csapatvezetők gyógyítója, Dr. T. rendel

class2013. április 8. És 16. között egy amerikai vendégoktató, a Clayton State University-ről érkező Dr. Margaret Thompson által került megrendezésre a ’Leading Successful Teams’ elnevezésű intenzív kurzus a Gazdaságtudományi Karon.

A kurzus megkezdése előtt számos elvárást támasztottam az órák minősége és milyensége felé, amelyeknek az oktató valamint az órák teljes mértékben megfeleltek.

Az órák jellegüket tekintve nagyon interaktívak voltak – az aktív figyelmen kívül az órán való folyamatos aktivitás és a saját csoportod munkájában való részvétel alapvető követelmény volt. Dr. T. tanítási módszere a nálunk megszokottól jelentősen eltért, ugyanis rengeteg informális oktatási elemet alkalmazva tette érdekesebbé az órát és befogadhatóbbá az információkat.

Az első órán véletlenszerűen 3 csoportba osztottak bennünket, amelyek egészen a kurzus végéig meg maradtak. Minden csoportnak választania kellett egy projektet, amin egész héten át dolgoztunk. A siker érdekében számos órán kívüli tevékenységre is szükség volt mind egyéni- mind csapat szinten: pl. közös beszélgetések, házi feladatok és közösségi tevékenységek. A kurzus során 6 rövid beadandót kellett írnunk és 3 prezentációt tartottunk.

Az egész kurzus atmoszférája nagyon kellemes volt, mindenki élvezte az együtt töltött időt. Remélem, hogy a közeljövőben lesz még alkalmunk hasonló kurzusokon részt venni.

Summer School Bayreuth

Az idei évben július 22. és 26. között kerül megrendezésre a bayreuthi nyári egyetem, ami 8 különböző területen kínál kurzusokat a jelentkezők számára.

További információk: http://international.pg.gda.pl/wp-content/blogs.dir/21/files/2013/03/Bayreuth-International-Summer-School-2013-Flyer.pdf

Jelentkezési határidő: 2013.05.31.

E-mail: summerschool@uni-bayreuth.de

Leading Successful Teams – intenzív kurzus amerikai vendégoktatóval

A Clayton State Egyetem professzora, Dr. Margaret Thompson intenzív kurzust tart április 8-16 között (minden nap reggel 8-12, 15 és 16-án 8-13.00 között) Leading Successful Teams címmel. A kurzusra még lehet jelentkezni Komlósi Editnél: editkomlosi@gtk.uni-pannon.hu név, Neptunk kód és szak megadásával. A kurzus feltétele a Gazdaságtan Alapjai II, 3 kreditet érő kötelező idegen-nyelvű tantárgy, amit a mester szakos és MBA hallgatók előfeltétel nélkül választható tantárgyként is felvehetnek. (erős középfokú angol nyelvtudás szükséges).

Jelentkezési határidő: Április 2

Szakirodalmat keresel?

photo by CC2.0 shutterhacks

photo by CC2.0 shutterhacks

Március végéig ingyenesen tesztelhetők egyetemünk IP cím tartományába eső gépeiről a Springer Kiadó alábbi adatbázisai:

E-books:

http://link.springer.com/search?facet-content-type=”Book”

SpringerImages – 3,5 millió tudományos, műszaki és orvosi képanyag

http://www.springerimages.com/

(tovább…)

Új angol nyelvű kurzus!

plakát: Neményi Dávid

Hallgatókat érintő szabályzatok és fontos határidők

4382658021_4f0ce7b9dfKedves Hallgatók!

Segítséget szeretnénk nyújtani a Benneteket érintő tanulmányi szabályzatok és teendők közötti eligazodásban, ezért állítottuk össze ezt a tájékoztatót.

A Pannon Egyetem honlapján az alábbi link alatt találjátok meg a Benneteket érintő legfontosabb szabályzatokat, amelyek a következők:

  • Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat Érvényes: 2010. augusztus 1-től

A Szabályzat kiterjed az Egyetem minden karán a főiskolai illetve alapképzésben, az egyetemi illetve mesterképzésben, a kiegészítő képzésben, a szakirányú továbbképzésben és a felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeire. A Szabályzat egyaránt vonatkozik a nappali és levelező tagozatos, magyar és – ha jogszabály vagy más nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik – külföldi állampolgárságú, államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatókra.

  • Szabályzat az egyetemi hallgatók részére adható juttatásokról és az általuk fizetendő díjakról Érvényes: 2010. augusztus 1-től

A Szabályzat írja elő a hallgatói támogatások megállapításának elveit, az odaítélés feltételeinek, módjának és az eljárási rendnek a szabályait, továbbá a támogatások időtartamát, jogcímét, valamint a pénzügyi források és más támogatások felhasználásának ellenőrzési rendszerét. A Szabályzat rendelkezik a hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, a mentességekről és kedvezményekről, a díjak befizetésének, kezelésének szabályairól, a díjakból és térítésekből származó bevételek felhasználásának elveiről, valamint a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzési rendszeréről.

  • A Pannon Egyetem Szabályzata a Felvételi Eljárásról 2009. május 1-től
  • A hallgatói jogorvoslat szabályzata
  • A hallgatók fegyelmi és kártérítési szabályzata
  • A speciális szükségletű hallgatókat segítő szabályzat

Felhívjuk a figyelmeteket a Neptun bejelentkezési oldalon található ütemtervre (Hallgatói feladatok ütemezése pdf dokumentum), amelyben megtaláljátok a Benneteket érintő teendőket és azok határidejeit.

A szakok tanterveit, a kari eljárási utasításokat például a hallgatók adminisztrációs feladatairól, hallgatói kérelmekről, szakdolgozat/diplomadolgozat készítéséről, szakmai gyakorlat teljesítéséről, továbbá pályázati információkat és egyéb fontos dokumentumokat a Moodle rendszerben megtaláljátok. Nagyon fontos, hogy bejelentkezzetek a Moodle-ba, mert sokszor kell majd használnotok. A Moodle-t itt éritek el. Az első bejelentkezésnél a Neptun kódra van szükség: mind a felhasználónévhez, mind a jelszóhoz ezt kell beírni (vagyis nem a Neptun jelszót). Javasoljuk, hogy az első belépést követően feltétlenül változtassátok meg a jelszavatokat.

<<<

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.