mobile menu icon
PE-GTK
uni-pan icon
phonebook icon
facebook icon
youtube icon
gallery icon
switch icon
Pannon Egyetem
uni-pan icon
phonebook icon
facebook icon
youtube icon
gallery icon

„Helyi gazdaságfejlesztés” Kutatótábor

10944830_1420357548279230_1374274412509553321_nMottónk: „Helyben a Hely(i)ért”

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara nagy hangsúlyt helyez arra, hogy hallgatói az elméletben szerzett ismereteket a gyakorlatban is elmélyítsék. 2015 tavaszán a gyakorlati oktatás eszköztára egy új lehetőséggel bővült a Karon: a gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók a „Helyi gazdaságfejlesztés” óra keretében egy négynapos kutatótáborban vesznek részt, amely során Nemesvámos, Jásd és Tés települések gazdaságfejlesztési lehetőségeit vizsgálják.

A tábor célja a települések belső erőforrásainak felmérése, fejlesztési szükségletek megfogalmazása. A kutatótábor előnyeit a hallgatók és a települések is tapasztalni fogják, hiszen a hallgatók megtanulják az előadásokon elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását, a települések pedig segítséget kapnak elérendő fejlesztési céljaik megvalósításában.

A tábor évente kerül megrendezésre, tavasszal. A vizsgált tématerületeket a települési önkormányzati vezetőkkel egyeztetve alakítják ki.
2015 tavaszán a tábor célterületei: Nemesvámos, Jásd és Tés. Nemesvámoson a hallgatók a jó gyakorlatok begyűjtésére fókuszálnak, Jásd és Tés településeken pedig a fejlesztési szükségletek beazonosításához és a megfogalmazott célok eléréséhez nyújtanak segítséget.

A tábor időpontja: 2015. április 23-26. 2015. április 23-án Nemesvámoson, április 24-én Jásdon, április 25-én Tésen, április 26-án pedig Jásd és Tés településeken folytatnak kutatómunkát a hallgatók.

A kutatótábor költségeit a Gazdaságtudományi Kar fedezi, hallgatói hozzájárulás nem szükséges. A tábor egy napján egy középiskolás hallgató is részt vesz, aki a vizsgált települések egyikén, Jásdon lakik.

Személyes kompetenciafejlesztő tréning

x

Csak regisztrálnod kell az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/1BwERZ80JcST7I_vyySJVjAUKkF0StQNortv-RZhuNfc/viewform

y

A csapatvezetők gyógyítója, Dr. T. rendel

class2013. április 8. És 16. között egy amerikai vendégoktató, a Clayton State University-ről érkező Dr. Margaret Thompson által került megrendezésre a ’Leading Successful Teams’ elnevezésű intenzív kurzus a Gazdaságtudományi Karon.

A kurzus megkezdése előtt számos elvárást támasztottam az órák minősége és milyensége felé, amelyeknek az oktató valamint az órák teljes mértékben megfeleltek.

Az órák jellegüket tekintve nagyon interaktívak voltak – az aktív figyelmen kívül az órán való folyamatos aktivitás és a saját csoportod munkájában való részvétel alapvető követelmény volt. Dr. T. tanítási módszere a nálunk megszokottól jelentősen eltért, ugyanis rengeteg informális oktatási elemet alkalmazva tette érdekesebbé az órát és befogadhatóbbá az információkat.

Az első órán véletlenszerűen 3 csoportba osztottak bennünket, amelyek egészen a kurzus végéig meg maradtak. Minden csoportnak választania kellett egy projektet, amin egész héten át dolgoztunk. A siker érdekében számos órán kívüli tevékenységre is szükség volt mind egyéni- mind csapat szinten: pl. közös beszélgetések, házi feladatok és közösségi tevékenységek. A kurzus során 6 rövid beadandót kellett írnunk és 3 prezentációt tartottunk.

Az egész kurzus atmoszférája nagyon kellemes volt, mindenki élvezte az együtt töltött időt. Remélem, hogy a közeljövőben lesz még alkalmunk hasonló kurzusokon részt venni.

Summer School Bayreuth

Az idei évben július 22. és 26. között kerül megrendezésre a bayreuthi nyári egyetem, ami 8 különböző területen kínál kurzusokat a jelentkezők számára.

További információk: http://international.pg.gda.pl/wp-content/blogs.dir/21/files/2013/03/Bayreuth-International-Summer-School-2013-Flyer.pdf

Jelentkezési határidő: 2013.05.31.

E-mail: summerschool@uni-bayreuth.de

Leading Successful Teams – intenzív kurzus amerikai vendégoktatóval

A Clayton State Egyetem professzora, Dr. Margaret Thompson intenzív kurzust tart április 8-16 között (minden nap reggel 8-12, 15 és 16-án 8-13.00 között) Leading Successful Teams címmel. A kurzusra még lehet jelentkezni Komlósi Editnél: editkomlosi@gtk.uni-pannon.hu név, Neptunk kód és szak megadásával. A kurzus feltétele a Gazdaságtan Alapjai II, 3 kreditet érő kötelező idegen-nyelvű tantárgy, amit a mester szakos és MBA hallgatók előfeltétel nélkül választható tantárgyként is felvehetnek. (erős középfokú angol nyelvtudás szükséges).

Jelentkezési határidő: Április 2

Szakirodalmat keresel?

photo by CC2.0 shutterhacks

photo by CC2.0 shutterhacks

Március végéig ingyenesen tesztelhetők egyetemünk IP cím tartományába eső gépeiről a Springer Kiadó alábbi adatbázisai:

E-books:

http://link.springer.com/search?facet-content-type=”Book”

SpringerImages – 3,5 millió tudományos, műszaki és orvosi képanyag

http://www.springerimages.com/

(tovább…)

Új angol nyelvű kurzus!

plakát: Neményi Dávid

Hallgatókat érintő szabályzatok és fontos határidők

4382658021_4f0ce7b9dfKedves Hallgatók!

Segítséget szeretnénk nyújtani a Benneteket érintő tanulmányi szabályzatok és teendők közötti eligazodásban, ezért állítottuk össze ezt a tájékoztatót.

A Pannon Egyetem honlapján az alábbi link alatt találjátok meg a Benneteket érintő legfontosabb szabályzatokat, amelyek a következők:

  • Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat Érvényes: 2010. augusztus 1-től

A Szabályzat kiterjed az Egyetem minden karán a főiskolai illetve alapképzésben, az egyetemi illetve mesterképzésben, a kiegészítő képzésben, a szakirányú továbbképzésben és a felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeire. A Szabályzat egyaránt vonatkozik a nappali és levelező tagozatos, magyar és – ha jogszabály vagy más nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik – külföldi állampolgárságú, államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatókra.

  • Szabályzat az egyetemi hallgatók részére adható juttatásokról és az általuk fizetendő díjakról Érvényes: 2010. augusztus 1-től

A Szabályzat írja elő a hallgatói támogatások megállapításának elveit, az odaítélés feltételeinek, módjának és az eljárási rendnek a szabályait, továbbá a támogatások időtartamát, jogcímét, valamint a pénzügyi források és más támogatások felhasználásának ellenőrzési rendszerét. A Szabályzat rendelkezik a hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, a mentességekről és kedvezményekről, a díjak befizetésének, kezelésének szabályairól, a díjakból és térítésekből származó bevételek felhasználásának elveiről, valamint a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzési rendszeréről.

  • A Pannon Egyetem Szabályzata a Felvételi Eljárásról 2009. május 1-től
  • A hallgatói jogorvoslat szabályzata
  • A hallgatók fegyelmi és kártérítési szabályzata
  • A speciális szükségletű hallgatókat segítő szabályzat

Felhívjuk a figyelmeteket a Neptun bejelentkezési oldalon található ütemtervre (Hallgatói feladatok ütemezése pdf dokumentum), amelyben megtaláljátok a Benneteket érintő teendőket és azok határidejeit.

A szakok tanterveit, a kari eljárási utasításokat például a hallgatók adminisztrációs feladatairól, hallgatói kérelmekről, szakdolgozat/diplomadolgozat készítéséről, szakmai gyakorlat teljesítéséről, továbbá pályázati információkat és egyéb fontos dokumentumokat a Moodle rendszerben megtaláljátok. Nagyon fontos, hogy bejelentkezzetek a Moodle-ba, mert sokszor kell majd használnotok. A Moodle-t itt éritek el. Az első bejelentkezésnél a Neptun kódra van szükség: mind a felhasználónévhez, mind a jelszóhoz ezt kell beírni (vagyis nem a Neptun jelszót). Javasoljuk, hogy az első belépést követően feltétlenül változtassátok meg a jelszavatokat.

Idegen nyelvű tárgyak a GTK-n

CC-2.0-by-billaday

CC-2.0-by-billaday

Mindjárt itt a regisztrációs hét, ezért szeretnénk emlékeztetni benneteket , hogy milyen tárgyakat lehet az őszi félévben idegen nyelven hallgatni. A korábban már meghirdetett kurzusok listája további 8 taggal bővült. Ne feledjétek, a diplomához mindenkinek meg kell szereznie a számára előírt kredit mennyiséget idegen nyelvű tárgyak teljesítésével!

Szeretnénk felhívni figyelmeteket, hogy az egyes tárgyakat csak azon hallgatók vehetik fel, akiknek az adott tárgy a tantervében szerepel, ezért nem mindegyik tárgy lesz látható számotokra a Neptun rendszerben. A saját tantervről a GTK Moodle-ben a Dokumentumtár menüpont alatt tájékozódhattok. Ha bármi kérdés merülne fel a kurzusokkal kapcsolatban, keressétek Huják Jankát a janka.hujak@gtk.uni-pannon.hu címen.

Idegen nyelvű kurzusok 2011/2012 ősz ITT.

Nyári Amerikai Iskola

CC 2.0 By HarshLight

CC 2.0 By HarshLight

Szeretnél magabiztosabban kommunikálni angolul?
Szeretnél amerikai kapcsolatokra szert tenni?

Szeretnéd szóbeli nyelvtudásodat amerikai tanárok segítségével csiszolni?
Szeretnél autentikus forrásokból az USA-val ismerkedni?
Elgondolkodtál már azon, hogy jó lenne az USA-ban folytatni a tanulmányaidat?
Fontos neked, hogy megálld a helyed az üzleti életben angolul?

Esetleg külföldi cégnél szeretnél elhelyezkedni?

Neked ajánljuk egyhetes diákoknak és felnőtteknek szóló kurzusaink egyikét!


1.       Kommunikációs készségeket fejlesztő angol nyelvi kurzus amerikai kultúrával, oktatással, üzletvezetéssel kapcsolatos témákra alapozva.
2.       Angol nyelvű workshop 21. századi vezetői és üzleti készségek fejlesztésére.
3.       USA országismereti kurzus azoknak, akiket érdekel az amerikai kultúra, oktatás, társadalom, szokások, nyelv, történelem, politika, gazdaság, jog, ünnepek és utazás.

·     Időpont:                2011. június 27-július 1. hétfő-péntek, naponta 8.00-12.00-ig, 5×4 tanítási órában
·     Helyszín:         Pannon Egyetem „A” épület (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)
·     Részvételi díjak: 250 Ft/óra azaz 5000 Ft/ hét (regisztrációkor egyben fizetendő)

A részvételt azoknak ajánljuk, akik legalább középszint körüli nyelvtudással rendelkeznek.
Érdeklődni az alábbi személyeknél a következő elérhetőségeken lehet:

Magasi Anikó
Veszprém Megyei ÖnkormányzatElnöki Kabinet

Nemzetközi kapcsolatok és protokoll referens

Tel.: 88/ 545 037

Mobil: 30/ 916 0789

Fax.: 88/ 545 012

E-mail: magasianiko@vpmegye.hu

Bertalan JuditEötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

Amerikai Kuckó vezető

Veszprém, Komakút tér 3.

Tel.: 88/ 560 600

Mobil: 20/470-98-56

Fax.:88 / 560 600

Email: veszprem@americancorner.hu

www.americancorner.hu

<<<

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.