Módszertani Kutatócsoport Archives - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik – Összefoglaló

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által elnyert “A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” címmel kiírt pályázat keretében támogatást nyert projektünk (NTP-HHTDK-18-0020) sikeresen megvalósult intézményünkben.

A tehetséges hallgatók és a Tudományos Diákköri műhely támogatása nagyban szükséges volt hallgatóink és a műhely számára is. A projekt amellett, hogy segítette a Tudományos Diákkör keretében megvalósuló kutatásokat, olyan lehetőséget is teremtett a hallgatók számára, aminek keretében fejleszthették eddigi tudásukat és kompetenciáikat.

A program keretében megrendezett Kutatásmódszertani kurzus jelentősen hozzájárulhat a hallgatóink szakmai és tudományos kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint sok félelem eloszlatásához, mely a tudományos diákköri témák kiválasztását illeti. A kutatásmódszertani ismeretek már alapszakon is fontosak hallgatóink számára, és mivel konkrét tantárgy során ezeket nem hallgatják, érdemesnek tartottuk egy ilyen kurzus elindítását, ezáltal tudásuk bővítését is a megjelölt irányban.

A Prezentációs tréning során elsősorban a hatékony, érdekes és professzionális prezentáció készítés és előadás témái kerültek átadásra a hallgatók számára, mely megint csak a hallgatók kompetenciáinak fejlesztése miatt nagyon fontos. Hallgatóink rengeteg gyakorlati feladaton keresztül gyakorolhatták a helyes prezentációs stílust, mely mind személyes, mind szakmai fejlődéshez hozzásegíti őket. Az előadó emellett igyekezett a hallgatók stresszkezelését erősíteni, és a prezentáció során fellépő izgalmakat is mérsékelni különböző hasznos technikák segítségével.

Ebben a tanévben május 8-án rendeztük meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, mely egy jelentős megmérettetés hallgatóink számára, ahol visszajelzéseket kaphatnak kutatásuk jelenlegi állásáról. A KTDK-n, 4 pályamunka került bemutatásra, melyek magas színvonalúak voltak.

A program segítségével két hallgatónk is részt tudott venni hazai tudományos konferencián, ahol többek közt tapasztalt kutatók és előadók között sikeresen szerepeltek, és témájuk felkeltette a tagozat résztvevőinek figyelmét.

A kötetlen beszélgetések és szakmai előadások remek lehetőséget szolgáltattak arra, hogy a szakemberek valós vállalati problémákat vessenek fel, és tanácsot adjanak hallgatóink számára kutatás irányukra vonatkozóan is. Összesen 7 ilyen kötetlen beszélgetésre került sor a félév során, ahol kivétel nélkül volt hallgatóink osztották meg tapasztalataikat, illetve meséltek életpályájukról az ott megjelent TDK iránt érdeklődő vagy TDK-zó hallgatóinknak.

A tanulmányutak is nagyon jó lehetőséget biztosítottak hallgatóink számára, hogy terepen is megfigyeljék, illetve megtapasztalják azokat a témákat, melyekről az órák során hallottak. A kirándulások során mindig különféle kutatási problémákat valamint kutatási irányokat is kaphattak a résztvevő hallgatók.

A program új eleme volt a korábbi évekhez képest, hogy középiskolásokat is bevontunk a tudományos diákköri munkába. A részt vevő 5 diák az oktatókkal, hallgatókkal és korábbi TDK-zó hallgatókkal való találkozókon ismerkedhettek meg a TDK munka jellemzőivel. Két szakmai kiránduláson mélyíthették el ismereteiket a tudományos kutatás miben létével kapcsolatban. Ezek és a konzultációk eredményeként legnagyobb örömünkre a május 8-i Kari Tudományos Diákköri Konferencián két diák már előadást is tartott kutatási témájáról.

A program során készült fotók megtekinthetők itt>>>

A programok a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által elnyert az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által támogatott „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik” című projekthez (NTP-HHTDK-18-0020) kapcsolódóan valósultak meg.

logo

Bemutatkozik a Módszertani Kutatócsoport

Bemutatkozik a Módszertani KutatócsoportA Módszertani Kutatócsoport (Methodology Research Group = MRG) egy informális kutatócsoport a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán belül. Tagjai többnyire a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán (PE-GTK) dolgozó oktatók, kutatók, de nyitott bármely kutató, kutatócsoport irányába, aki mennyiségi, módszertani kérdésekkel, kutatásokkal foglalkozik.

A kutatócsoport nagy rendszerek elemzésével, tervezésével foglalkozik. Ezen belül is kiemelt kutatási témák, projektek:

Összetett hálózatok vizsgálata (Analysing Complex Sructures):

 • Nagy, komplex projektportfoliók tervezése, ütemezése (Planning and Scheduling Large-scale project portfolios)
 • Nagy rendszerek karbantarthatósága (Maintenance Management of Complex System)
 • Folyamatbányászat, összetett folyamatszabályozó rendszerek és eljárások kidolgozása (Process Mining, Developing Complex Control Systems and Applications)

Megbízhatóság- és kockázatmenedzsment (Reliability and Risk Management):

 • Többszintű, többtényezős hibamód- és hatáselemzések (Advanced Hieararchical Multi-Dimensional Failure Mode and Effect Analysis)
 • Hibaterjedés és hibaelemzés komplex hálózatokon (pl. ellátási láncokon) (Failure Mode and Effect Analysis in Supply Chains)

Szinergia, hatás és hozzáadott-érték kutatás (Research on Synergy, Impacts and Added Values):

 • Projektek hatásainak és hozzáadott értékének számszerűsítése, gazdasági és közgazdasági vizsgálata (Project Impact and Added Value Analysis)
 • Szinergiakutatások és alkalmazásuk multi-projektek humánerőforrás-tervezésénél (Synergy Analysis of Human Resources on Mult-Projects)

Big Data kutatások (Big Data Researches):

 • Hallgatói jelentkezések és azok hatásainak vizsgálata (Edumining)

A kutatócsoportnak nincs formális vezetője. Tagjait a közös érdeklődés és a közös, kapcsolódó témák tartják össze.

Rendszeresen szerdánként 08.00-14.00-ig tartanak kutatói szemináriumokat az A/119-es teremben, melyeken a közös témák kutatása, cikkek írása mellett olyan témákkal is foglalkoznak, amelyek szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

Néhány tervezett téma a következő félévre:

 • Pályázatok az Óperencián innen és túl – avagy ugye nem csak az EU-s pályázatok léteznek?
 • Hová publikáljunk, hogyan válaszunk folyóiratot? – avagy mi az a H-index? Impakt faktor? Q1,Q2? A,B?
 • …hogy jobban lássalak! – avagy hogyan jelenítsük meg kutatási eredményeinket, és tegyük elérhetővé a szélesebb közönség számára? Milyen kutatói közösségi hálózatokban érdemes részt vennünk? Hova csatlakozzunk és hova ne?

Ha szeretne csatlakozni, van új, vagy kapcsolódó témajavaslata, akkor vegye fel a kapcsoaltot Dr. Kosztyán Zsolt Tiborral a kzst@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen!

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.