Minőség Archives - Pannon Egyetem - GTK
mobile menu icon
mobile menu icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
switch icon
facebook icon
instagram icon
youtube icon
spotify icon
uni-pan icon
linkedin icon
webshop icon
PE icon

Minőségfejlesztési posztgraduális képzés a Gazdaságtudományi Karon

Minőségfejlesztési posztgraduális képzés a Gazdaságtudományi KaronA Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2018 februári kezdéssel minőségfejlesztési posztgraduális képzést indít Veszprémben.

A továbbképzést elvégzők alap- vagy mesterszintű minőségfejlesztési szakmérnök, szakmenedzser vagy szakközgazdász diplomát szereznek, attól függően, hogy milyen előképzettséggel rendelkeztek a képzés megkezdésekor.

 

Kiknek ajánljuk a minőségfejlesztési posztgraduális képzést?

Azoknak a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereknek, akik

✔ széleskörű jártasságra kívánnak szert tenni a gyártás és szolgáltatás minőségszabályozás,
✔ a vállalati minőségmenedzsment rendszerek létrehozása, működtetése és fejlesztése
✔ és az IT alapú támogatottság területén.

A képzés elvégzését követően képesek lesznek a vállalat, a vállalkozás minőségügyi rendszerének létrehozására, fejlesztésére és a működés felügyeletére a vállalatvezetés és a minőségügyi szakember szemszögéből.

A képzés ideje 2 félév, amely szakdolgozat készítéssel, védéssel és záróvizsgával fejeződik be. Az oktatás péntek délután és szombati napokon történik. A képzés díja 180.000 Ft/félév.

A képzés teljesítése versenyképes tudást biztosít, a meglévő szakképzettséget sokrétűbbé, elmélyültebbé teszi. Ezáltal a programot teljesítők egy értéknövelt szakmai portfólióval gazdagodnak, elméleti és gyakorlati ismereteik bővülnek.

Jelentkezési határidő: 2018. január 12.

A jelentkezési lap és részletes információ a minőségfejlesztési posztgraduális képzésről itt érhető el! >>>

Minőségügyi posztgraduális képzések a PE-GTK-n

Minőségügyi képzésekA Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2016 szeptemberi kezdéssel minőségügyi posztgraduális képzést indít Veszprémben. A továbbképzést elvégzők alap- vagy mesterszintű minőségügyi szakmérnök, szakmenedzser vagy szakközgazdász diplomát szereznek, attól függően, hogy milyen előképzettséggel rendelkeztek a képzés megkezdésekor.

A képzés ideje 4 félév, amely szakdolgozat készítéssel, védéssel és záróvizsgával fejeződik be. Az oktatás péntek délután és szombati napokon történik. A képzés díja 140.000 Ft/félév.

A képzést azoknak a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereknek ajánljuk, akik széleskörű jártasságra kívánnak szert tenni a minőségügyi szabályozás, a vállalati minőségszabályozás, a teljes körű minőségmenedzsment és az integrált rendszerek területén. A képzés elvégzését követően képesek lesznek a vállalat, a vállalkozás minőségügyi rendszere létrehozásának koordinálására, a működés felügyeletére.

A képzés teljesítése versenyképes tudást biztosít, a meglévő szakképzettséget sokrétűbbé, elmélyültebbé teszi. Ezáltal a programot teljesítők egy értéknövelt szakmai portfólióval gazdagodnak, elméleti és gyakorlati ismereteik bővülnek.

Jelentkezés a felveteli@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen történik.

Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 26.

További információ itt.>>>

Díjak és kitűntetések a Karon

1224227007_img_031632Karunk az idei tanévben három díjat alapított a kiváló hallgatói-kutatói, az oktatói, valamint a dolgozói munka elismerésére, melyek átadására a diplomaátadón, illetve a tanévnyitón kerül sor. A díjak odaítéléséhez javaslatot lehet tenni június 7-én 16 óráig a Moodle-rendszer Dokumentumtár rovatán keresztül.

A díjak, illetve az odaítéléshez szükséges feltételek pedig az alábbiak:

Harsányi János-díj: A Kar Harsányi János-díj kitüntetésben részesíti azon teljes munkaidejű oktatóit, kutatóit, akikre a Kar dolgozói felnéznek, mert szakmai hozzáértésükkel és elismertségükkel, emberségükkel és tisztességükkel, a Kar iránti elkötelezettségükkel, és a Karért végzett munkájukkal azt kiérdemelték. A kitüntetésre a Kar bármely teljes munkaidős közalkalmazottja javaslatot tehet. Javaslattal élhet a GTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke is.

Kollarik Amália-díj: A Kar Kollarik Amália-díj kitüntetésben részesíti azon hallgatóit, akik a tanulmányi kötelezettségeken túlmutató kimagasló tudományos tevékenységükkel hozzájárultak a Kar jó hírének növeléséhez, illetve kiemelkedő tevékenységükkel segítették a Karon folyó oktató és tudományos munkát. A díjazott a díj átadásának időpontjában a Kar hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, vagy hallgatói jogviszonya a díj átadásának időpontját megelőzően legfeljebb 1 évvel szűnt meg. A kitüntetésre a Kar bármely közalkalmazottja és hallgatója javaslatot tehet.

Dékáni Dicséret: A Kar Dékáni Dicséret elismerő oklevelet adományoz a Kar azon nem oktató/kutató besorolású teljes munkaidejű dolgozóinak, akikre a Kar dolgozói mindig szeretettel és elismeréssel gondolnak, mert közmegelégedésre segítik munkatársaik munkáját, támogatják munkatársaikat abban, hogy a Kar érintettjeinek elégedettségét kivívják, hozzáállásukkal építik a kívánatos munkamorált, tevőlegesen is hozzájárulnak a minőségi kultúra építéséhez. A kitüntetésre a Kar bármely teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozója javaslatot tehet. Javaslattal élhet a GTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke is.

A beérkezett javaslatokat a Kar oktatási szervezeti vezetőinek testülete értékeli és a dékán terjeszti elő a Kari Tanács ülésén. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok szavazatának legalább kétharmadára van szükség.

Kiváló Egyetem

Pannon_Egyetem_Kutatoegyetemi_oklevel_netKutató-elitegyetemi és kiváló egyetemi címeket adott át a kormányfő, az oktatási miniszter és az MTA elnöke április 16-án a Parlamentben.

Az első alkalommal odaítélt, három évre szóló elismerésekben öt-öt felsőoktatási intézmény részesült, köztük a Pannon Egyetem. A „KIVÁLÓ EGYETEM” miniszteri elismerést egyetemünk rektora, Dr. Rédey Ákos vette át Dr. Hiller Istvántól.

Bajnai Gordon kormányfő az ünnepségen azt mondta, az a cél, hogy a magyar felsőoktatási intézmények teljesítményüknek és minőségüknek köszönhetően felkerüljenek Európa és a világ felsőoktatási térképére.

Felsőoktatási Minőség Díj a GTK-nak

1224227007_img_031632

Felsőoktatási Minőségi Díj

Eddig ugyanis “csupán” elismerő oklevelet adományozott a bíráló bizottság a díjazottaknak. A Díjat a kormány 2 évvel ezelőtt azzal a céllal alapította, hogy a minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő eredményeket és folyamatos fejlődést mutató felsőoktatási intézmények és azok szervezeti egységeinek teljesítményét elismerje. A díj egyébként lehetőséget teremt hazai és nemzetközi összehasonlításokra, rangsorolásokra, a gazdaság igényeihez való minél teljesebb alkalmazkodásra, a versenyhelyzet erősítésére.

Az értékelés többszintű volt. Az önértékelésen alapuló pályázatokat először formailag ellenőrizték. Ezt követte a pályaművek tartalmi értékelése: három, egymástól független szakértő közös véleményt fogalmazott meg. Az írásos vélemények alapján született döntés arról, hogy mely pályázatok érdemesek helyszíni szemlére. Júniusban 4 felsőoktatási intézményt és 2 szervezeti egységet kerestek fel a szakemberek. A helyszíni látogatást követően fogalmazták meg az értékelők javaslataikat és terjesztették a független szakértőkből álló Felsőoktatási Minőség Díj és Minőségfejlesztési Bizottság elé. A testület javaslata alapján Hiller István oktatási és kulturális miniszter a következő döntést hozta:

Felsőoktatási minőségi díj kitüntetésben részesül: Felsőoktatási intézmény kategóriában a Miskolci Egyetem, szervezeti egység kategóriában a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara. Arany fokozatú elismerő oklevélben részesül a Kodolányi János Főiskola, ezüst fokozatú elismerő oklevélben részesül a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola.

Az elismeréseket a felsőoktatási intézmények tanévnyitó ünnepségein adták át. Veszprémben 2008. szeptember 11-én került sor a díjátadásra.

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.