Bemutatkozik a Módszertani KutatócsoportA Módszertani Kutatócsoport (Methodology Research Group = MRG) egy informális kutatócsoport a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán belül. Tagjai többnyire a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán (PE-GTK) dolgozó oktatók, kutatók, de nyitott bármely kutató, kutatócsoport irányába, aki mennyiségi, módszertani kérdésekkel, kutatásokkal foglalkozik.

A kutatócsoport nagy rendszerek elemzésével, tervezésével foglalkozik. Ezen belül is kiemelt kutatási témák, projektek:

Összetett hálózatok vizsgálata (Analysing Complex Sructures):

 • Nagy, komplex projektportfoliók tervezése, ütemezése (Planning and Scheduling Large-scale project portfolios)
 • Nagy rendszerek karbantarthatósága (Maintenance Management of Complex System)
 • Folyamatbányászat, összetett folyamatszabályozó rendszerek és eljárások kidolgozása (Process Mining, Developing Complex Control Systems and Applications)

Megbízhatóság- és kockázatmenedzsment (Reliability and Risk Management):

 • Többszintű, többtényezős hibamód- és hatáselemzések (Advanced Hieararchical Multi-Dimensional Failure Mode and Effect Analysis)
 • Hibaterjedés és hibaelemzés komplex hálózatokon (pl. ellátási láncokon) (Failure Mode and Effect Analysis in Supply Chains)

Szinergia, hatás és hozzáadott-érték kutatás (Research on Synergy, Impacts and Added Values):

 • Projektek hatásainak és hozzáadott értékének számszerűsítése, gazdasági és közgazdasági vizsgálata (Project Impact and Added Value Analysis)
 • Szinergiakutatások és alkalmazásuk multi-projektek humánerőforrás-tervezésénél (Synergy Analysis of Human Resources on Mult-Projects)

Big Data kutatások (Big Data Researches):

 • Hallgatói jelentkezések és azok hatásainak vizsgálata (Edumining)

A kutatócsoportnak nincs formális vezetője. Tagjait a közös érdeklődés és a közös, kapcsolódó témák tartják össze.

Rendszeresen szerdánként 08.00-14.00-ig tartanak kutatói szemináriumokat az A/119-es teremben, melyeken a közös témák kutatása, cikkek írása mellett olyan témákkal is foglalkoznak, amelyek szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

Néhány tervezett téma a következő félévre:

 • Pályázatok az Óperencián innen és túl – avagy ugye nem csak az EU-s pályázatok léteznek?
 • Hová publikáljunk, hogyan válaszunk folyóiratot? – avagy mi az a H-index? Impakt faktor? Q1,Q2? A,B?
 • …hogy jobban lássalak! – avagy hogyan jelenítsük meg kutatási eredményeinket, és tegyük elérhetővé a szélesebb közönség számára? Milyen kutatói közösségi hálózatokban érdemes részt vennünk? Hova csatlakozzunk és hova ne?

Ha szeretne csatlakozni, van új, vagy kapcsolódó témajavaslata, akkor vegye fel a kapcsoaltot Dr. Kosztyán Zsolt Tiborral a kzst@gtk.uni-pannon.hu e-mail címen!