A tanszék rövid története

A gazdasági jellegű tárgyak oktatását a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1957-től 1959-ig a Marxizmus-Leninizmus Tanszék keretében Balassa János, 1959-től 1967-ig a Kémiai Technológiai Tanszék keretében Balassa János és (1964-től) Tímár László látta el. 1967. augusztus 15-én Központi Önálló Üzemgazdasági Tanszéki Csoport létesült Vándor Józsefné vezetésével. 1969. március 1-én alakult meg az Üzemgazdaságtan Tanszék, belőle vált ki 1977. július 1-én, tanszéki jogállással, a Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoport. Az Üzemgazdaságtan Tanszék vezetője 1969. március 1. és 1984. június 30-a között Vándor Józsefné dr. egyetemi docens volt.
A Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoport vezetője 1977. szeptember 1-től 1981. március 31-igDr. Bene László egyetemi tanár volt. 1981. április 1-én Dr. Papp Sándor egyetemi docens kapott megbízást a vezetői teendők ellátására. 1981. június 1-1982. január 31-e között Dr. Kindler József egyetemi docens volt a tanszéki csoport megbízott vezetője. 1982. február 1-én Dr. Tímár László egyetemi adjunktust bízták meg a csoport vezetésével. 1982. augusztus 1-1984. június 30-a között Dr. Trethon Ferenc egyetemi docens vezette a csoportot.
A művelődésügyi miniszter 1984. július 1-i hatállyal az Üzemgazdaságtan Tanszék és a Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoport összevonásával Vállalatgazdasági és Szervezési Intézetet létesített. Az intézet igazgatói teendőinek ellátására Dr. Trethon Ferenc egyetemi docens kapott megbízást.
Az intézet két csoportra tagozódott: Vállalatgazdasági csoportra, vezetője: Dr. Trethon Ferenc egyetemi docens és Vezetési és szervezési csoportra, vezetője: Dr. Gaál Zoltán egyetemi docens. Az egyetemi szervezet-átalakítás keretében az intézetet 1990. július elsejétől ismét tanszékké szervezték át. A létrehozott Vállalati Vezetés és Gazdaságtan Tanszék vezetője Dr. Gaál Zoltán egyetemi docens lett. A műszaki menedzser szak alapítása és a gazdálkodási szak indítása következtében megváltozott feladatok a tanszék szakmai alapokon történő szétválásához vezettek. 1996. január 1-én létrejött a Szervezési és Vezetési Tanszék (vezetője Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár) és a Gazdaságtan Tanszék. 2001. január 1-én a Szervezési és Vezetési Tanszék és a közgazdász képzésre alapított tanszékek létrehozták a Gazdaságtudományi Önálló Intézetet, amely 2003. szeptember 1-én Karrá alakult.
A Szervezési és Vezetési Tanszékvezetését 2006. július 1-én Dr. Szabó Lajos egyetemi docens vette át.

 

Intézeti tanszékvezető:

Dr. Obermayer Nóra, egyetemi docens
Tel.: (88) 624-243
e-mail: obermayer.nora@gtk.uni-pannon.hu

 

 

 

Oktatók:

PhD hallgatók:

 

Vendégoktatók:

 

Tanszéki előadó:  403px-SzVT2011_Csabane.Molnar.Andrea

Csabáné Molnár Andrea ügyintéző
Tel: (88) 624-215
email: molnar.andrea@gtk.uni-pannon.hu

 

 

 

A tanszék kutatás-fejlesztési tevékenységét ide kattintva ismerheti meg.