A tanszék bemutatása

A Számvitel és Controlling Tanszék a számvitel, elemzés, ellenőrzés, könyvvizsgálat, controlling témakörök oktatásáért felelős.

A Pénzügytan Intézeti Tanszékkel közösen koordinálja a Pénzügy-számvitel felsőoktatási szakképzést, a Pénzügy-számvitel alapképzést és a Számvitel mesterképzést.

A Tanszék rendszeresen alkalmaz hallgatókat demonstrátorként, valamint doktorandusz hallgatóknak kutatóhelyet is biztosít.

A Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék kutatási területe több témakör köré csoportosul:

1) Fenntartható fejlődés EU-s szintű empirikus vizsgálata: Hasonlóságok és különbségek az Európai Unió 28 tagállamának fenntartható fejlődési stratégiáiban és az ezekhez kapcsolódó mutatószámokban.

2) A vállalati teljesítmény, a stratégia, a szervezeti felépítés és a szervezeti kultúra összefüggései: A kutatás azt vizsgálja, hogy melyek lehetnek azok a jellemző stratégiatípusok, szervezeti felépítések és kulturális sajátosságok, amelyek pozitívan befolyásolhatják a vállalati teljesítményt, valamint kiterjed az említett magyarázó változók (stratégia, szervezet, kultúra) közötti kapcsolatok vizsgálatára.

3) A Felelős Társaságok Irányítási Modellje által definiált és egységes keretrendszerbe foglalt ajánlások fő jelentősége nem a kontroll rendszereknek való hagyományos értelemben vett „megfelelés” biztosítása. Az ún. compliance-megközelítés első sorban a kontroll rendszereket helyezi előtérbe, ugyanakkor nem tekinthető kellően hatékony módszernek az időről-időre felbukkanó, súlyos következményekkel járó vállalati botrányok megakadályozásában, a vállalati tulajdonosi kör, a befektetők és egyéb (külső és belső) érintettek érdekeinek védelmében.

4) A környezeti számvitel fejlődése hazai és nemzetközi vonatkozásban: A kutatás célja, hogy a hazai és nemzetközi színtéren működő, a környezetvédelemmel kapcsolatban álló vállalkozások vezetői környezeti számviteli rendszerének jellegzetességeit és annak pénzügyi vonatkozásait feltérképezze. A vezetői környezeti számvitel területén kiemelt cél a rendszer vállalatirányítási rendszerbe történő tényleges integrálására vonatkozó lehetőségek feltárása és kidolgozása.

5) Az idegenforgalmi adó településszintű elemzése Magyarországon:A kutatás célja, hogy idő- és településsoros adatok felhasználásával, valamint statisztikai módszerek alkalmazásával jellemezze az idegenforgalmi adó volumenét, annak települések közötti megoszlását, valamint a helyi gazdaságban és a turizmusban betöltött szerepét.

Intézeti tanszékvezető:

Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin intézeti tanszékvezető egyetemi docens
Tel.: (88) 624-000/6229
e-mail: barna.katalin@gtk.uni-pannon.hu

 

 

 

Oktatók:

Óraadók:

 

Tanszéki előadó:

Henné Tóth Erzsébet
Tel.: (88) 624-000/6229
E-mail: toth.erzsebet@gtk.uni-pannon.hu