A kutatóműhely létrejötte: 2002

A kutatóműhely a nemzeti számviteli rendszerek összehasonlító elemzésével foglalkozik. A kutatóműhely célja, hogy vizsgálja a nemzeti számviteli rendszerek közötti eltéréseket, valamint ennek versenyképességi hatásait. A kutatási projekteket a tanszék és vállalatok szponzorálják. A projektről írásos kutatási jelentések készülnek. A kutatóműhely törekvése, hogy a kutatások eredményei beépüljenek a Gazdaságtudományi Kar oktatási anyagaiba. A kutatóműhelyhez doktori kutatások is kapcsolódnak.

 

Cash flow-kimutatás elméleti és gyakorlati összefüggéseinek vizsgálata

A kutatás résztvevői:

A kutatás időtartama:

2003-2007

A kutatás rövid leírása:

A kutatás középpontjában a magyarországi számviteli gyakorlat állt, és a hazai szabályozás alapján összeállítandó, az éves beszámoló részét képező cash flow-kimutatások összeállításának nehézségeire, problémáira, ellentmondásosságára és hiányosságaira koncentrált. A kutatás során feldolgozásra került a könyvvizsgálók, a számviteli vezetők, a könyvvizsgáló jelöltek és az egyetemi hallgatók részére készült, elsősorban részkérdésekkel, részproblémákkal foglalkozó oktatási anyag, segédlet, vagy tankönyv. A gyakorlati problémák felvetése után először tisztázásra került az elméleti összefüggés, majd megvalósításra került a konkrét, elfogadható gyakorlati megoldás.

A kutatás eredményei:

A kutatási eredmények hozzájárulhatnak a hazai számviteli szabályok továbbfejlesztéséhez, a cash flow-kimutatás összeállításával kapcsolatos gondolkodásmód alapvető megváltozásához, a közép és felsőfokú oktatás tananyagainak továbbfejlesztéséhez, bővítéséhez, kiegészítéséhez, valamint a gyakorló beszámoló-készítők e témára vonatkozó „kézikönyvének” elkészítéséhez.

Legfontosabb publikációk:

Könyvek:

Folyóiratok:

Konferencia kiadványok, előadások:

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Nemzetközi számvitel, Pénzügyi számvitel II., Elemzés módszertana, Számvitel elmélet és kutatás, Számvitel szabályozása, Könyvvizsgálati standardok, Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok, Pénzügyi instrumentumok számvitele, Pénzügyi kimutatások elemzése, Számviteli esettanulmányok

 

Támogatások hatékonyságának vizsgálata és ellenőrzése

A kutatás résztvevői:

 A kutatás támogatói:

A kutatás célja:

A kutatás célja az elnyert támogatásokból megvalósult projektek hatékonyságának vizsgálata. A kutatás kiterjed a támogatás politika megvalósulására, a fejlesztések megtérülésének mérhetőségére, a mérési módszerekre, a megtérülési idő csökkentésének lehetőségeire, a támogatásokból megvalósult projektek hatásvizsgálatának tapasztalataira.

A kutatás időtartama:

2005-2008

A kutatás rövid leírása:

A megvalósítás során hatásvizsgálati adatlap kidolgozása és ezek elemzése megtörtént. Mélyinterjúk készítése a Széchenyi tervben részt vett pályázókkal. A Magyarországon működő három, négy és öt csillagos szállodák 1992 és 2005 között készült mérleg és eredménykimutatásainak elemzése.

A kutatás eredményei:

Legfontosabb publikációk:

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Szolgáltatás controlling, Ellenőrzés, Ellenőrzési esettanulmányok

 

Nemzetközi számvitel

A kutatás résztvevői:

A kutatás célja:

A kutatás fő célja az eltérő nemzeti számviteli rendszerek vizsgálata, összehasonlítása, valamint a nemzetközi számviteli standardok elemzése. A kutatás során felmérést végzünk több nemzetközi kapcsolattal rendelkező vállalkozásnál, melynek során vizsgálni fogjuk az eltérő szabályozás és a versenyképesség kapcsolatát. Vizsgálataink során kitérünk a kockázatok megjelenítésére a számvitelben, valamint az átláthatóság biztosítására.

A kutatás időtartama:

2004-

A kutatás rövid leírása:

A projekthez két doktori kutatás is tartozik. Az egyik kutatás a kockázatok megjelenítését vizsgálja a számvitelben, míg a másik az eltérő nemzeti szabályozások és a versenyképesség kapcsolatát.
A kutatások során megvizsgáljuk a Nemzetközi Számviteli Standardokat/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat, valamint módosításaikat. A nemzeti számviteli rendszerek vizsgálatakor meghatároztuk a főbb területeket, melyeken az eltéréseket keressük. A kutatás során egyelőre az irodalom feldolgozás folyamatánál tartunk, valamint a kérdőív összeállítása elkezdődött.

A kutatás eredményei:

A kutatások folyamatban vannak, eredményei később várhatók.

Legfontosabb publikációk:

Konferencia kiadványok, előadások:

Mely tantárgyak oktatásában kerületek felhasználásra a kutatási eredmények?

Nemzetközi számvitel, Számvitel alapjai, Pénzügyi számvitel I., Pénzügyi számvitel II., Konszolidálás alapjai, Számvitel elmélet és kutatás, Számvitel szabályozása