Felhívjuk a Gazdaságtudományi Kar – magyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú – államilag támogatott és költségtérítéses nappali tagozatos hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat alapján pályázatot nyújthatnak be szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra (továbbiakban: Ösztöndíj) a 2012/2013 tanév I. félévére.

Ösztöndíjban részesíthető az a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató, aki az alábbi két feltétel MINDEGYIKÉT teljesíti:

Az ösztöndíjat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével a dékán adományozza.

Köztársasági Ösztöndíjat elnyert hallgató szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban nem részesülhet.

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj összege 22.700,- Ft/fő/hó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 28. 13:00 óra.

A pályázati űrlap a Gazdaságtudományi Kar Moodle oldaláról (a Dokumentumtár > Pályázatok alatt található hivatkozásról) letölthető. A pályázatok elbírálása a Gazdaságtudományi Kar és a Hallgatói Önkormányzat által közösen meghatározott értékelési rendszer alapján történik.

A pályázatokat a fenti határidőig, az alábbi mellékletekkel a Gazdaságtudományi Kar Dékáni Titkárságára lehet benyújtani:

A hiányosan vagy pontatlanul kitöltött pályázatok formai okok miatt elutasításra kerülnek. A fenti határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.