Felhívjuk a Gazdaságtudományi Kar – magyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú államilag támogatott és költségtérítéses nappali tagozatos felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben képzési időtartamon belül tanulmányokat folytató – hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat alapján pályázatot nyújthatnak be Szakmai, tudományos, közéleti Ösztöndíjra (továbbiakban: Ösztöndíj) a 2011/2012. tanév 1. félévére.

Ösztöndíjban részesíthető az a hallgató – aki az előző félévben legalább 4,0 kreditindexet ért el (amiben nem kerülnek figyelembe vételre a tárgyelfogadással szerzett kreditek) – aki tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos, vagy közéleti-, vagy kulturális-, vagy sport tevékenységet végez.

Fenti feltételek hiánya esetén pályázat nem nyújtható be.

Köztársasági Ösztöndíjat elnyert hallgató Ösztöndíjban nem részesülhet.

Az Ösztöndíj összege: 22.700 Ft/fő/hó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 23.

Pályázati űrlap a Gazdaságtudományi Kar Moodle-honlapjáról (a Dokumentumtár a Pályázatok alatt található hivatkozásokról) letölthető. A pályázatok elbírálása a  Gazdaságtudományi Kar által meghatározott értékelési rendszer alapján történik.

Az Ösztöndíjat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata egyetértésével a dékán adományozza.

A pályázatot az alábbi mellékletekkel kérjük leadni a Gazdaságtudományi Kar Dékáni Titkárságán.

  1. Tanszékvezetői igazolás a tudományos és szakmai tevékenységről,
  2. Közéleti, kulturális és sport-tevékenység igazolása.

A 2011. szeptember 23-dikai határidő után nincs mód a pályázat beadására.