LLééggyy TTEE aa
PPaannnnoonn EEggyyeetteemm SSppoorrttöösszzttöönnddííjjaassa
a 22001111//22001122.. ttaannéévvbbeenn!
Ha a Pannon Egyetem nappali tagozatos hallgatójaként valamely sportágban eredményt értél el a tavalyi tanévben az alábbi kategóriákban,
PÁLYÁZZ AZ ÉVES ÖSZTÖNDÍJRA!
A, Olimpia
B, Universiade
C, Világbajnokság, Európa Bajnokság, Világkupa
D, Magyar Nemzeti Bajnokság
E, Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság
Küldd el pályázatodat a Veszprémi Universitas Alapítványnak, és ne felejtsd el mellékelni az Önéletrajzodat és egy Igazolást a sporttevékenységedről.
Jelentkezési határidő: 22001111.. sszzeepptteemmbbeerr 1166..
Bővebb információ: hhttttpp::////uunniivveerrssiittaass..uunnii–ppaannnnoonn..hhuu/

sport

Légy Te a Pannon Egyetem Sportösztöndíjasa a 2011/2012. tanévben!

Ha a Pannon Egyetem nappali tagozatos hallgatójaként valamely sportágban eredményt értél el a tavalyi tanévben az alábbi kategóriákban, PÁLYÁZZ AZ ÉVES ÖSZTÖNDÍJRA!

A, Olimpia

B, Universiade

C, Világbajnokság, Európa Bajnokság, Világkupa

D, Magyar Nemzeti Bajnokság

E, Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság

Küldd el pályázatodat a Veszprémi Universitas Alapítványnak, és ne felejtsd el mellékelni az Önéletrajzodat és egy Igazolást a sporttevékenységedről.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 16.

Bővebb információ itt!