A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanév őszi félév rendszeres szociális támogatásának elnyerésére. A nyilatkozatot a Neptun rendszerben legkésőbb 2014. szeptember 26-ig kell kitölteni, valamint a szükséges igazolásokat elektronikus formában mellékelni.

A Hallgatói Önkormányzat felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázat leadása csak és kizárólag elektronikus formában a Neptun rendszeren keresztül lehetséges. A postai úton elküldött pályázatokat nem áll módukban értékelni.

A pályázathoz szükséges kérvény elérhető 2014. szeptember 12-től a Neptun rendszerben az Ügyintézés –> Kérvények menüpont alatt.

https://neptun.uni-pannon.hu/hallgato/login.aspx

Szociális támogatásra nem jogosultak:

  • a képzési időn túl lévő hallgatók;
  • a másoddiplomás képzésben résztvevő hallgatók;
  • a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók;
  • a levelező, illetve esti tagozatos képzésben résztvevő hallgatók;
  • a PhD hallgatók;
  • azon párhuzamos képzésben résztvevő hallgatók, akik az első szakjukon nem aktívak.

A Hallgatói Önkormányzat felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy olvassák el a hok.uni-pannon.hu honlapon megtalálható Rendszeres Szociális Támogatás című tájékoztatót is, amely minden fontos információt tartalmaz a Szociális Támogatással kapcsolatban!

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a szoc@hok.uni-pannon.hu e-mail címen illetve a HÖK irodában.

Az eredményeket a Hallgatói Önkormányzat hirdetőjén, illetve a PEHÖK hivatalos honlapján a hok.uni-pannon.hu oldalon tekintheted meg.

A Hallgatói Önkormányzat felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy az igazolások utólagos pótlására NINCS lehetőség!

A hiányos vagy formai hibás pályázatokat a Szociális Bizottság nem tudja értékelni.

A Hallgatói Önkormányzat döntése ellen fellebbezni a későbbiekben megadott határidőig lehet.