A kutatóműhely vezetője: Dr. Molnár Tamás

A kutatóműhely létrejötte: 2011

A kutatócsoport tagjai:

A kutatóműhely tevékenysége, célja:

A kutatócsoport területi elemzésekkel témakörében a különböző régiók, megyék és települések közötti fejlettségbeli különbségek okainak feltárásával, illetve fejlettségi sorrendek számszerűsítésével foglalkozik, részben saját mutatószámok kialakításának segítségével. Ezenkívül a tudományos műhely az egészségi állapot területi és gazdasági összefüggéseit vizsgálja. Ezzel összefüggésben a kutatási eredményeket folyamatosan publikálja, önálló tárgy, illetve tárgyrészek kidolgozásához használja. A műhely tevékenységének szerve részét képezi a több doktorandusz munkájához nyújtott segítség is. A műhely jó kapcsolatot ápol a Kaposi Mór Oktatókórházzal, illetve a Központi Statisztikai Hivatallal.

Kutatási területek:

Aktív kutatások:

A népesség egészségi állapotának területi és gazdasági összefüggései

A kutatás címe: Magyarország egészségi állapota és a prevenció szerepe az egészségügyi költségek csökkentésében

A kutatásban résztvevők: Molnár Tamás, Molnárné Barna Katalin, Keul Melinda

Kutatás időintervalluma: folyamatos

Regionális gazdasági kutatások

A kutatás címe: Regionális kutatások a különböző régiók fejlettségének tükrében

A kutatásban résztvevők: Molnár Tamás, Molnárné Barna Katalin, Péter Erzsébet, Keul Melinda, Ilk Balázs

Kutatás időintervalluma: folyamatos